Logo Overskrift

Akvarianeren


Akvarianeren er Oslo Akvarieklubbs eget medlemsblad.

Det sendes gratis til alle hovedmedlemmer.

Bladet inneholder alt relevant stoff om klubben, så som møtereferater, aktivitetskalender og informasjon om dette. Der finner du også adresser, kontonummer og hvem som gjør hva i klubben.
I tillegg er det artikler om forskjellige ting innen vår hobby.
Det skal komme ut før hvert medlemsmøte slik at bladet virker som en innkallelse til møtet. Dersom det ikke er stoff nok til dette, vil redaktøren sende ut en e-post med møteinnkallelse i stedet.
Bladet trykkes i dag som digitaltrykk med farger på alle sider.

Vi har også skannet inn noen gamle Akvarianeren, som du kan se på denne siden.

Tidligere publiserte hjemme hos reportasjer finner du her.
 


Akvarianeren

Hjemme hos

Akvarianeren

Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren

 

Ansvarlig redaktør er Tommy Bäckström.
Han tar gjerne imot artikler og andre innlegg til bladet. Tar du utfordringen?

Frist for å få med et innlegg til neste blad er søndag etter medlemsmøtet. Skriv nå!