Logo Overskrift

Akvarianeren


Bladet kommer ikke ut lenger, det er digitale medier som har overtatt oppgavene til medlemsbladet.

Akvarianeren var Oslo Akvarieklubbs eget medlemsblad.

Bladet inneholdt relevant stoff om klubben, så som møtereferater, aktivitetskalender og informasjon om dette. Der fant man også adresser, kontonummer og hvem som gjør hva i klubben.
I tillegg var det artikler om forskjellige ting innen vår hobby.
Det kom ut før hvert medlemsmøte slik at bladet virket som en innkallelse til møtet. Dersom det ikke er stoff nok til dette, sendte redaktøren ut en e-post med møteinnkallelse i stedet.
Bladet ble på slutten trykket som digitaltrykk med farger på alle sider.

Vi har også skannet noen gamle Akvarianeren, som du kan se på denne siden.

Tidligere publiserte hjemme hos reportasjer finner du her.
 


Akvarianeren

Hjemme hos

Akvarianeren

Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren Akvarianeren