Logo Overskrift

Biblioteket

Utvalg fra biblioteket Blader
Klubben har en egen samling med akvariebøker, blader og video/DVD. Denne er tilgjengelig på alle medlemsmøtene. Du kan også låne med hjem.
Her finner du informasjon om akvarieteknikk, fisker og planter. Mest populære er fine oppslagsverk om forskjellige fiskeslag.
Bøker
Bibliotekaren tar gjerne imot forslag til innkjøp.

Viktig! Alle må lese reglene for utlån.

I boklista finner du 3 forskjellige symboler:

Betyr at alle eksemplarer er reservert til neste møte.
Betyr at alle eksemplarer er utlånt pr. i dag, men skal bli tilgjengelig på neste møte.
Betyr at minst ett eksemplar av boka er inne.


Du kan også laste ned hele boklista som PDF her.

 

Utlånsregler


E-post til biblioteket

Pdf


  Søk i biblioteket