Logo Overskrift

Kontakt oss

 

Vi kan kontaktes på flere måter, enten du ønsker å informere oss, spørre om noe eller være med og hjelpe til med noen av de mange oppgaver som ligger foran oss.

Ønsker du å bruke vanlig post er dette adressen:

Oslo Akvarieklubb
Postboks 102 Sentrum
0102 OSLO
Norge

Konto nr.: 1503.21.08684 - IBAN: NO4215032108684  BIC-kode: DNBANOKKXXX
Org. nr.: 987 853 069

Ønsker du å sende e-post kan du bruke dette skjemaet:

Send e-post til:  
Ditt navn:  
Din e-post:  
Emne:  
Melding: