Logo Overskrift

En kort oppsummering av klubbmøtene våren 2009

Av Joakim Tryland


Møtene hittil i år har vært spennende og varierte. I januar holdt Tom Selvåg et lærerikt foredrag om saltvannsakvarium med mange flotte bilder. I februar ble det vist video fra hjemmekonkurransen i '07 hvor vi fikk se mange spennende kar, mens på mars-møtet hadde vi besøk av Thor Winter Dahl som holdt et flott reiseforedrag fra Trinidad/Tobago.Møte

Møtene har også vært veldig godt besøkt, med snaue 40 stk. på mars-møtet, noe som er meget hyggelig. Det gjør også sitt til at det blir noen ekstra kroner på loddsalget, større klubbauksjoner og flere å prate med. Det sosiale er jo en viktig del av klubbmøtene, i tillegg til det faglige påfyll som foredrag og quizer gir.

MøteKlubbmøtene brukes jo også til å prate om og informere om klubbens arrangementer og hva som skjer på de neste møtene. Det har jo derfor blitt en del informasjon om både klubbkvelden hos Dahls som vi hadde for litt siden, og symposiet/80-års markeringen som finner sted 2-3 mai. Siste klubbmøte hadde vi også en diskusjon rundt avviklingen av klubbens storauksjoner hvor det fremkom mange interessante synspunkter.

Det er veldig hyggelig å merke et økt engasjement og stadig godt oppmøte på klubbmøtene; det blir moro av slikt.

 

Tilbake