Logo Overskrift

Storauksjon 30. januar 2010

Referat av Joakim Tryland


Det er få som med like stor rett som Oslo Akvarieklubb kan bruke betegnelsen “Storauksjon” på sine åpne auksjoner. Fjorårets januarauksjon bø på nesten 900 objekter og alt lå til rette for en omfattende auksjon i år også.

ObjekterVi har jo et luksusproblem egentlig, med så mange objekter. Vi er veldig glad for det store omfanget, samtidig som det byr på en del arrangementsmessige utfordringer, der tidsperspektivet er den største. Ingen er tjent med en auksjon som varer for lenge, ei heller er det ønskelig å måtte holde for stort tempo for å rekke å avvikle auksjonen i tide. I fjor så var vi i lange perioder oppe på tre solgte objekt pr. minutt! Da sier det seg selv at det blir vanskelig å få sagt mye om de forskjellige objektene, og for besøkende som da ikke kjenner navnene på objektene veldig godt - blir det vanskelig å vite hva en skal by på.

På bakgrunn av det gjorde vi noen endringer denne gang som vi håper skulle redusere antall objekter noe, samtidig som ikke kvaliteten og mangfoldet ble skadelidende. Minsteprisen har blitt øket via 30 kroner på oktoberauksjonen, til 40 kroner denne gang. I tillegg endret vi oppstartstidspunkt til kl. 11. Vi la også inn en lengre pause med servering av varm mat; i utgangspunktet en selvmotsigelse i forhold til tidligere starttidspunkt (for å bli ferdig tidligere), men håpet var at litt ordentlig mat og litt større anledning til sosialisering skulle gjøre at folk holdt ut litt lengre.

StorauksjonDet kan vel egentlig konkluderes med at disse tiltakene fungerte bra. Det endrede starttidspunktet tar nok noe tid før blir innkjørt hos folk, det var en del som kom litt i siste lita og auksjonsstart ble derfor noen minutter forsinket, men når vi kom i gang ca. 1115 var det ganske så fullt i lokalet. Vi ser også at den økte minsteprisen fungerte godt; tallene viser at vi endte opp på rett under 700 innleverte objekter og det er egentlig helt perfekt. Ting tydet på at vi hadde klart å få bort mye “småræl” som folk ønsker å kvitte seg med, men som ingen egentlig tjener noe penger på og som bare tar opp tid. Jeg syntes objektene holdt en jevnt høy standard, planteposene var pakket gode og fyldige, det var ordentlige grupper med fisk og det tekniske utstyret holdt en standard som uten problem kunne forsvare minsteprisen på 40 kroner.

ObjekterDet er mange som bidrar og gjør et slikt arrangement mulig; og uten god hjelp fra medlemmene våre så hadde vi ikke klart dette. Det var veldig hyggelig å se at flere medlemmer kom uoppfordret og spurte om de kunne bistå med bøssebæring, loddsalg o.l. Det er jo for klubben vi gjør dette, og vi er avhengige av frivillige utenfor styret også, så tusen takk til dere. Dette gjør jobben vår mye lettere og det er mye lettere å arrangere slike ting når vi får hjelp.

Vi har landets beste auksjonariuser, og vi har den råeste videofremvisninga av objekter - noe som bidrar sterkt til et såpass vellykket arrangement.

En takk til våre sponsorer Webzoo og Akvariereker.no som sto for loddpremiene denne gangen. Loddsalg på slike tilstelninger er viktige bidrag til klubbkassa, så dette er vi meget takknemlige for.

Før vi avslutter så vil jeg bare takke for et godt arrangement, godt oppmøte blant medlemmene og på gjensyn på Nordseter skole til høstauksjonen vår lørdag 23. oktober kl. 11!

 

Tilbake