Logo Overskrift

Generalforsamling 3. juni 2010

Protokoll Generalforsamling Oslo Akvarieklubb 2010

Oppsal Samfunnshus Torsdag 3. juni 2010, kl. 1830

  1. Årsberetning Årsberetning for 2009 ble opplest av sekretær Joakim Tryland.
    Vedtak: godkjent.

  2. Regnskap Regnskap for 2009 ble opplest og kommentert av kasserer Andreas Tverelv.
    Vedtak: godkjent.

  3. Innkomne forslag Alle innkomne forslag ble opplest og kommentert av sekretær Joakim Tryland. Vedtak: godkjent.

  4. Valg Valgkomitéens innstilling ble opplest av sekretær Joakim Tryland
    Vedtak: godkjent.

Styret og valgkomité for Oslo Akvarieklubb består etter generalforsamling av følgende:
Leder: Jan Gundersen (1 år, velges hvert år)
Kasserer: Andreas Tverelv (2 år, på valg 2012)
Styremedlem: Joakim Tryland (ikke på valg)
Styremedlem: Tor Hellum (ikke på valg)
Styremedlem: Ole Mikkelsen (ikke på valg)
Styremedlem: Øyvind Waal (2 år, på valg 2012)
Valgkomité: Tor Hellum og Frank Tonning (velges hvert år)Tilbake