Logo Overskrift

Medlemsmøte 6. januar 2011

Referat av Joakim Tryland


Året sparkes i gang med flott møte!


MøteÅrets første møte begynte med at Jan ønsket velkommen og godt nyttår til alle de oppmøtte. Det var mange som hadde tatt turen selv om vi så vidt hadde blitt ferdige med julefeiringa. Jeg talte til 56 stk. og enda tror jeg det var et par jeg ikke fikk med meg, og det er veldig hyggelig.

Første post på programmet var av formell art. Da Andreas trekker seg som kasserer ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling og vi kan dermed ønske Eirik Berglie velkommen som ny kasserer i klubben. Jan informerte også om at styret har besluttet å ta inn et nytt styremedlem, nemlig Erik Johansen.

Neste var informasjon om oppdrettskampanjen ved Ole. Oppdrettskampanjen er herved i gang! Hovedtrekkene i reglementet ble gjennomgått og noen spørsmål ble besvart. Oppdrettene registreres via nettsidene våre, og dette skal være klart til neste møte hvor det også forhåpentligvis blir en kort demonstrasjon av hvordan dette gjennomføres.

MøteSå kom turen til Elisabeths foredrag om oppdrett av akvariefisk. Møte
Hun tok for seg forskjellige grupper fisk og ga noen tips underveis. Det ble gjennomgått bl.a. levendefødere, ciklider, stimfisk, labyrintfisk, og maller. Noe som var en gjenganger i foredraget var viktigheten av å begynne med enkle fisk slik at du får god trening i oppforing av yngel, klekking av artemia o.l. De fleste fisk er greie å få i lek, men det er å fore opp yngelen som i mange tilfeller skaper de større problemene; og da er det smart å begynne med enkle arter som leker ofte slik at man får god øvelse som man senere kan dra nytte av når man forsøker de vanskeligere artene.

Møte Møte MøteI diverse pauser ble det både fortært pølser og rundstykker, samt solgt lodd. Det var et stort premiebord også denne gangen, med fine premier fra Webzoo, TAM Alna og Tropex. Takk til dere for det. Det var også en brukbar klubbauksjon denne gangen; vi hadde gjester fra både Moss og Lillestrøm som hadde tatt med seg fine objekter. Et av de mer spesielle objektene var et glass med fluer som gikk til 60,-... Jaja, vi har forskjellige behov - det er nå helt klart.

MøteAvslutningsvis takket Jan for oppmøtet og minnet om neste møte. Det ble informert om at det også blir hjemmekonkurranse i vår, men datoen må vi komme tilbake til. Uansett, det er bare å begynne å forberede karene deres, om dere ikke har begynt enda... Han tok også opp behovet for hjelp til den kommende storauksjonen hvor vi trenger hjelp både før, under og etter auksjonen. Vi håper alle som har anledning kan ta i et tak for klubben.
På gjensyn og takk for oppmøtet!

 

Tilbake