Logo Overskrift

Medlemsmøte 5. mai 2011


Referent: Ole Michael Mikkelsen
Bilder: Stills fra programmet, © Nrk Klubbmøte


Mai-møtet var litt spesielt siden det det var et «lukket» møte med kun adgang for medlemmer og klubber som vi har avtale med, samt spesielt inviterte. Dette var betingelsen som Nrk hadde satt for at vi kunne vise Kvitt eller dobbelt fra 1994 med Alf Stalsberg.
Programmet var satt sammen av deler fra Kvitt eller dobbelt-sendingene.

KlubbmøteKlubbmøteKlubbmøteAlf Stalsberg deltok i Kvitt eller dobbelt i temaet «Akvariefisk i ferskvann» med Svein A. Fosså som fagdommer, Lucy Smith som hoveddommer og Knut Bjørnsen som programleder.
Første sending med innledende runder var fra 3. mars 1994, deretter kom han tilbake 5. mars og tilslutt vant Alf 96.000 kroner den 19. mars 1994.Klubbmøte

KlubbmøteVideoen var satt sammen av Åse Gudmundsen (research) og
Ole Michael Mikkelsen (redigering) av materiale fra Fjernsynsarkivet i Nrk.

Møtet var godt besøkt. Dessverre hadde hverken Alf Stalsberg eller Svein A. Fosså anledning til å møte. Det virket som folk koste seg med programmet og etterpå var det loddtrekning og auksjon som vanlig.Tilbake
KlubbmøteKlubbmøteKlubbmøteKlubbmøteKlubbmøte