Logo Overskrift

Generalforsamling Oslo Akvarieklubb

Oppsal Samfunnshus torsdag 9. juni 2011

Agenda:

 1. Årsberetning

 2. Regnskap 2010

 3. Innkomne forslag

 4. Valg

Leder Jan Gundersen åpnet generalforsamlingen kl. 1915.
I tillegg til oppført agenda ble det valgt møteleder: Jan Gundersen, referent: Joakim Tryland, samt tellekorps og personer til å underskrive protokoll: Roald Knapper og Boy Nielsen.

 1. Styrets årsberetning ble opplest.
  Vedtak: godkjent

 2. Regnskap 2010 ble kort oppsummert. Det var ingen spørsmål.
  Revisors kommentarer ble opplest og kommentert.
  Vedtak: godkjent.

 3. Det var ingen innkomne forslag.

 4. Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent på alle posisjoner.

Det nye styret består av følgende personer:

Leder: Jan Gundersen (1 år, på valg hvert år)
Kasserer: Eirik Berglie (ikke på valg)
Styremedlem: Joakim Tryland (2 år)
Styremedlem: Tor Hellum (2 år)
Styremedlem: Øyvind Waal (ikke på valg)
Styremedlem: Ole Mikkelsen (2 år)
Styremedlem: Bjørn Thorsbakken (2 år)
Styremedlem (vara): Erik Johansen (1 år)

Jan Gundersen avsluttet møtet kl. 1940.Tilbake