Logo Overskrift

Generalforsamling 7. juni 2012 på Oppsal Samfunnshus


Junimøtet er som tidligere år også klubbens årsmøte/generalforsamling. Til tross for fint vær og straks sommerferie, dukket det opp en god del medlemmer til dette møtet. Etter det formelle var unnagjort, ble det pizza, brus og kaker til vi hadde problemer med å komme oss ut av døra på vei hjem. Praten gikk livlig for seg og det virket som de fleste syntes det var hyggelig å kunne bli litt bedre kjent enn man ofte får anledning til på de vanlige møtene.

Vi skriver ikke noe fyldig referat fra møtet denne gangen, men presenterer her både styrets årsberetning slik den ble presentert på generalforsamlingen, og protokollen fra møtet:

GeneralforsamlingAgenda:

  1. Årsberetning

  2. Regnskap for 2011

  3. Innkomne forslag

  4. Valg

Leder Jan Gundersen åpnet generalforsamlingen kl. 1910.

I tillegg til oppført agenda ble det valgt:

Møteleder: Jan Gundersen.
Referent: Ole Michael Mikkelsen.
Tellekorps: Bjørn Thorsbakken og Per Christian Hasselgreen Jr.
Bevitne protokoll: Gaute Hoel Gløersen og Per Christian Hasselgreen Jr.

  1. Årsberetningen ble opplest. Ingen hadde merknader. Vedtak: Godkjent.

  2. Regnskap for 2011 ble gjennomgått av kasserer. Ingen merknader. Vedtak: Godkjent.

  3. Innkomne forslag: Endring av § 3, § 5 og § 6. Teksten i § 6 ble diskutert og endret noe.
    Enstemmig vedtatt.

  4. Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent på alle posisjoner.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Jan Gundersen (1 år, på valg hvert år)
Kasserer: Eirik Berglie (ikke på valg)
Styremedlem: Joakim Tryland (ikke på valg)
Styremedlem: Tor Hellum (ikke på valg)
Styremedlem: Øyvind Waal (2 år)
Styremedlem: Ole Mikkelsen (ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Thorsbakken (ikke på valg)
Varamedlem: Erik Johansen (1 år)


Valgkomité for neste år ble:

Frank Birger Tonning og Tor Hellum.


Jan Gundersen avsluttet generalforsamlingen kl. 19.35Tilbake

Årsberetning
Generalforsamling