Logo Overskrift

Generalforsamling 6. juni 2013

Protokoll

Agenda:

 1. Årsberetning

 2. Regnskap for 2012

 3. Innkomne forslag

 4. Valg

Bjørn Thorsbakken åpnet generalforsamlingen kl. 19.05.
I tillegg til oppført agenda ble det valgt:

 • Møteleder: Bjørn Thorsbakken.

 • Referent: Ole Michael Mikkelsen.

 • Tellekorps: Frank Birger Tonning og Per Erik Haslestad.

 • Bevitne protokoll: Per Thoresen og Per Erik Haslestad.

 1. Årsberetningen ble opplest. Ingen hadde merknader. Vedtak: Godkjent.

 2. Regnskap for 2012 ble fremlagt. Ingen merknader. Vedtak: Godkjent.

 3. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.

 4. Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent på alle posisjoner. Det nye styret ser slik ut:

Leder: Jan Gundersen (1 år, på valg hvert år)

Kasserer: Øyvind Waal (2 år)

Styremedlem: Joakim Tryland (ikke på valg)

Styremedlem: Tor Hellum (2 år)

Styremedlem: Ole Michael Mikkelsen (ikke på valg)

Styremedlem: Bjørn Thorsbakken (2 år)

Varamedlem: Jo Bergene (1 år)


Valgkomité for neste år ble: Frank Birger Tonning og Jo Bergene.

Bjørn Thorsbakken avsluttet generalforsamlingen kl. 19.25Tilbake
Generalforsamling Generalforsamling