Logo Overskrift

Medlemsmøte 7. november 2013


Klubbmøte Klubbmøte KlubbmøteCa. 35 personer hadde møtt opp til novembermøtet hvor planen var at Per Christian Hasselgreen Jr. skulle holde et nybegynnerforedrag for evt. nye akvarister.

Da det stort sett var erfarne akvarister på møtet ble det i stedet heller et diskusjonsmøte hvor man tok opp flere temaer som bl.a. algevekst, vannkvalitet, lysbruk og allelopati.Klubbmøte

Klubbmøte KlubbmøteKlubbkvelden besto også i klubbauksjon som vanlig, og loddsalg med premier fra Webzoo.Tilbake