Logo Overskrift

Medlemsmøte 5. desember 2013


Vi var 39 personer til stede på møtet.

KlubbmøteMøtet startet med en oppdatering av Joakim over det som skjer i tiden fremover. Blant annet om foredragsholderen på neste møte som er Ole Paus som skal fortelle litt om historien til klubben. Joakim informerte også litt om jubileumsåret neste år og storsymposiet som skal avholdes i oktober 2014. Informerte blant annet om at de fleste foredragsholderne er i boks og at det er veldig bra foredragsholdere som kommer. Til slutt informerte han om dagens loddpremier.

Bjørn fortsatte med informasjon om spørreundersøkelsen vi har sendt ut til medlemmene. Han ville at så mange som mulig svarte på undersøkelsen. Han la også frem litt av svarene som hadde kommet inn, blant annet om hvilke typer interessegrupper det hadde kommet ønsker om. Noen hadde for eksempel ytret ønske om en interessegruppe for dvergciklider, andre ønsket seg en gruppe om killi.

KlubbmøteDeretter overtok Jan roret med å offentliggjøre resultatet av årets hjemmekonkurranse. Jan selv og Joakim var årets dommere. Dessverre var det i år kun 2 deltagere med til sammen 4 akvarier. Dommernes 1. pris gikk til Jan Gustavsen for et 180 liters selskapsakvarium med 71 poeng. Et kar som fungerte som oppdrettsakvarium. Medlemsprisen gikk til Eirik Alexander Holst for 240 liter selskapsakvarium med 9 stemmer av totalt 18 avgitte stemmer.

Deretter var det klart for det tradisjonelle rekegildet hvor praten gikk ivrig og folk koste seg. Og maten gikk ned på høykant!

KlubbmøteEtter at alle var gode og mette gjenopptok Bjørn temaet spørreundersøkelsen igjen og tok opp hjemmekonkuransen om hvorfor det ikke var flere som hadde meldt seg på. Det ble diskutert medlemmene i mellom hva slags kar som kunne være med og hvordan få flere kar til å delta. Joakim hadde et innspill om at poenget med konkurransen ikke var for å kritisere, men heller være en veileder om hva som kunne forbedres og gi gode tips i forbindelse med det. Han sa at det må ikke være av Oliver Knott-standard for å være med. Også at det er flere typer kriterier som spiller inn i forhold til hvor mange poeng man får. Det var flere som ytret ønske om mer informasjon om konkurransen og at gavekort var noe som inspirerte til å være med i konkurransen. En håndsopprekning viste at ca. 15 – 20 stk. kunne være interessert i å være med på hjemmekonkurransen neste år. En hadde også et ønske om hvordan man kunne beplante et akvarium på riktig måte.

KlubbmøteBjørn ytret også et ønske om at medlemmene kunne komme med mer stoff til medlemsbladet vårt. I den forbindelse ble det også ytret ønske om fra noen av medlemmene at man kunne legge ut videosnutter på hjemmesiden til klubben. Det ble oppfordret til å legge disse snuttene ut på YouTube siden hjemmesiden til klubben ikke har kapasitet til å ta i mot dette. Instagram ble også nevnt som et forslag. Bjørn oppfordret medlemmene til å sende bilder til styret.

Deretter fortsatte møtet med loddtrekning. Som vanlig med mange fine premier, blant annet både planter, fisk og flotte bøker.

KlubbmøteTil slutt var det kveldens auksjon som ble ledet av Jan. Det var også denne gangen både planter og fisk for enhver smak. Spesielt mange ancistrus var å se på auksjonsbordet.

Med dette avsluttet årets julemøte og alle var enige om at det hadde vært et hyggelig møte.Tilbake