Logo Overskrift

Generalforsamling 5. juni 2014

Referent: Jo Bergene


Det var 26 medlemmer til stede på møtet.

Joakim åpnet møtet denne gangen. Dette møtet var også årets generalforsamling. I forbindelse med dette ble det sendt rundt en liste for å få en oversikt over hvem som var til stede.

GeneralforsamlingValg av møteleder ble Joakim, valg av referent ble Ole og til tellekorpset ble Tor og Willy valgt. Årsberetningen ble lest av Joakim og deretter ble regnskapet gjennomgått av Øyvind, hvor noen av postene ble diskutert og etterspurt, blant annet medlemsbladet. Det var ingen innkomne forslag. De som var innstilt på valg ble godkjent av møtedeltagerne.

Møtet fortsatte med at Bjørn tok ordet. Han kunne informere om at de som var interessert i interessegruppene det var spurt om i spørreundersøkelsen kom til å få en mail om dette. Det var enighet om dette fra medlemmene om at dette var de fortsatt interesserte i.

GeneralforsamlingDeretter var det tid for pizza og brus som denne gangen ble spandert av klubben.
Og fiskepraten gikk som vanlig ivrig rundt bordene.

GeneralforsamlingDa alle var gode og mette fortsatte Joakim med å nevne storsymposiet i oktober. Han fortalte også litt om de kommende foredragene klubben skal ha på medlemsmøtene fremover. I september vil det bli et foredrag om botiaer av Mark Dufill, i oktober blir det flere korte foredrag av medlemmene selv og i november blir det et foredrag om Poecilia obscura av Leif Gjerde. Pluss en del andre ting som skjer som vanlig på medlemsmøtene våre.

GeneralforsamlingDeretter var det den faste auksjonen, som vanlig litt av hvert av både planter og fisk. Kvelden ble avslutta med utlodning hvor premiene besto av både fiskefor og filtre.

Det ble en hyggelig sommeravslutning og vi håper alle våre medlemmer har hatt en flott sommer og vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake på medlemsmøtene våre til høsten.Tilbake
Årsberetning Regnskap Protokol