Logo Overskrift

Medlemsmøte 2. oktober 2014

Referent: Ole Michael Mikkelsen


Møtet denne gang var vårt offisielle bursdagsmøte hvor vi feirer 85-årsdag. Det skal selvfølgelig feires mer på vårt Jubileumsymposium 24. – 26.oktober på Sørmarka. Bli med og meld deg på nå, før det er for sent. Det var bare 23 fremmøte, noe som nok kan skyldes at møtet lå midt i høstferien.

KlubbmøteJoakim åpnet møtet, i formannens fravær, med å orientere om agendaen, storauksjonen 11. oktober og Jubileumsymposiet. Deretter fortalte han om Hjemmekonkurransen som er i helgen 8. – 9. november. Det er viktig å vite du ikke må ha det perfekte akvarium for å bli med. Du kan få en del nyttige tips av dommerne om hvordan det kan bli bedre. Joakim gjennomgikk reglene som de forskjellige klassene blir bedømt etter og en del om hva dommerne så etter. Det ble en diskusjon om det med synlig bunnsubstrat foran på karet. Her er det tydelig to forskjellige retninger, men Joakim sa at dommerne ikke kom til å trekke for det. Vi du vite mer om de forskjellige klassene og melde deg så gå på våre nettsider: http://www.akvarieklubb.no/Hjemmekonkurransen.htm. Det ble også opplyst om at det er premier og diplomer å vinne, du kan til og med vinne bare ved å melde deg på konkurransen.

KlubbmøteKlubbmøteEtter en liten pause var det Tommy Bäckström som var første ute med et foredrag om planter i akvarier. Han fortalte om innkjøp av planter, om forskjellig typer lys, lysmengde pr. liter og vedlikehold. Videre var det snakk om forskjellige typer næring og hva som er viktig for plantene. Han viste et oppsett av et akvarium fra bunn av med varmekabler og oppbyggingen av bunnsubstratet. Tilslutt en god del om alger, algetyper og hva som forårsaker disse. Det var tydelig at dette interesserte folk. Og det var tydelig at Tommy fint kunne ha fylt et eget møte med sitt foredrag.

KlubbmøteKlubbmøteDeretter var det Frank Birger Tonning sin tur til å fortelle som sin store lidenskap; Malawi. Han begynte med geografi og vannparametre i Malawi-sjøen. Deretter viste han, og fortalte om, forskjellige Malawi-ciklider han har eller har hatt. Om deres oppførsel og hvilke han har fått yngel på. Det ble snakket om forskjellig for til de forskjellige fiskene. Det at noen er carnivore og noen herbivore. En del er i praksis omnivore. Så var det en del om yngel og yngelpleie, da mange Malawi-ciklider passer godt på sitt avkom. Dette og andre ting ble fint illustrert med bilder og video.

KlubbmøteKlubbmøteSå ble en gedigen bursdagskake med marsipanlokk, flott pyntet med vår 85-års logo, åpnet av nestformann Joakim Tryland. Deretter var det bare å lange inn på. Vi hadde fått laget en 60-biters kake, og når man så kun var 23 personer, så ble det en del igjen som vi satte på kjøl til Oppsal eldresenter neste dag.

Joakim ga, på vegne av Jo, en rapport om oppdrettskonkurransen. Han oppfordret alle til å melde inn alt de har drettet, slik at vi får en spennende konkurranse. Her er det også premier å vinne i tillegg til ære og heder. Klubbauksjonen var ganske liten, men eksklusiv, noe som den kommende storauksjon må ta skylden for. Loddtrekningen var siste post på programmet med premier fra Webzoo og Tam Alna.Tilbake