Logo Overskrift

Storauksjon 11. oktober 2014

Referent: Ole Michael Mikkelsen


StorauksjonHøstens storauksjon var ikke en av de største i antall objekter, 577 solgte, og dermed heller ikke en av de lengste. Som du kan se av tallene under så var det en av de beste noen gang når det gjelder omsetning.

Omsetning auksjon: kr. 88.320,-
Inntekt loddsalg: kr. 6.765,-
Fortjeneste kantine: kr. 7.873,-
Fortjeneste totalt: ca. kr. 27.000,-
Antall salg: 577 noe som gir en snittpris på kr. 153,-.
Uttak fra kortautomat: kr. 29.500,-

StorauksjonStorauksjon
Disse tallene viser hvor viktig de to storauksjonene vi har i året er for klubbens økonomi. Så still opp og hjelp til der du kan.
StorauksjonDenne gangen hadde Dahls Dyrerike stand bak i lokalet og de sponset også de fine loddpremiene. Vår avtale med Webzoo som hovedsponsor er for øvrig slutt, så vi må finne en ny hovedsponsor for klubben.

StorauksjonOgså denne gangen begynte vi med saltvann, men det var relativt lite av dette så det ble bare litt av den første auksjonstimen som gikk med til det. Ellers var det et godt utvalg av planter og fisk. Denne gangen en god del Malawi. Auksjonen var relativt godt besøkt hele dagen med mest folk fra 12.00 til 15.00. Interessen og med det prisene holdt seg imidlertid godt helt til slutt av auksjonen (kl. 17.30), dette sikkert fordi det ikke ble for sent. Vi håper på en like vellykket auksjon i januar 2015, en auksjon som tradisjonelt er litt større.Tilbake