Logo Overskrift

Medlemsmøte 6. november 2014

Referent: Ole Michael Mikkelsen


Det var omkring 30 medlemmer som hadde funnet veien til dette møtet. Det planlagte foredrag av Leif Gjerde om Poecilia obscura måtte dessverre gå ut, noe som sikkert ikke hjalp på fremmøtet.

Jan åpnet møtet med å gå igjennom en del saker som styret arbeider med. Han ville ha tilbakemelding på ønsker om foredrag etc. for neste år. Han luftet en ide om busstur til Den Blå Planet i København – noe som ble godt mottatt, så vi bestemte oss for å gå videre med dette. Det ble ytret ønske om foredrag om Apistogramma, bl.a. Mark Breeze ble foreslått. Så diskuterte man det nettopp avsluttete Jubileumsymposiet. Det er viktig å få vite om det var ting som kunne gjøres bedre der. Det var stor tilfredshets med arrangementet, men man ønsket at programmet hadde vært klart mye tidligere (før sommeren).

Etter en pause ble det vist en video fra Christians Brams aquascaping på Jubileumssymposiet.

Møtet ble avsluttet med noe mer info/diskusjon. Man opplyste bl.a. at Hjemmekonkurransen i år måtte avlyses da det kun var 1 gjenværende deltaker. Det ble diskutert litt om formen på konkurransen. Det var forslag om at folk kunne sende inn video for å få sine akvarier bedømt. Motforestillingen her var at ikke alle akvarister kan filme sine akvarier like godt, noe som kan gi en skjev bedømmelse. Styret må jobbe videre med dette, sa Jan.

Deretter var det loddtrekning med fine premier fra TamAlna og private bidragsytere. Tilslutt var det en klubbauksjon hvor mye fisk gikk meget billig.

Man ønsket alle vel møtt til juleavslutning 4. desember.Tilbake