Logo Overskrift

Medlemsmøte 5. februar 2015

Referent: Ole Michael Mikkelsen


Møtet skulle handle om kreps, noe som bare nylig er blitt lovlig å holde i Norge. Det var møtt opp 28 medlemmer da møtet begynte, noe som økte til 31 i løpet av møtet.
Joakim ledet møtet i formannens fravær og han begynte med å informere om at mange av foredragene i klubben blir filmet og utgitt på DVD. De kan lånes i vårt bibliotek for påsyn privat. Det er en selvfølge at ingen legger noe av dette ut på nettet! I tillegg er det mange fine bøker/blader å låne der. Så pratet han litt om ting fremover, blant annet klubbkveld på Dahls Dyrerike 21. mars kl. 16.00. Loddpremiene denne gang var fra Oslo Dyrebutikk (tidligere TamAlna).

KlubbmøteKlubbmøteBjørn Lindholm har dyrket interessen for kreps siden en gang på 80-tallet med mer eller mindre intensitet. Han har hatt mange arter opp i gjennom tida. Det meste av tilegnet kunnskap er fra Tyskland, samt egne hobbyerfaringer. Han er 58, bosatt i Askim og av yrke ingeniør. Interessen startet tidlig i tenårene, da han drev litt med krepsing og syntes det var spennende. Litt mer fart i sakene ble det på 80-tallet da han dro til Tyskland ens ærend for å skaffe seg to arter cherax fra Australia som det var annonsert om. Gjorde alle feil som lot seg gjøre og det tok ikke altfor lang tid før disse var historie. Har holdt de fleste cherax artene pluss en god del andre som er å oppdrive i handelen i Tyskland. Har kontakt med kjernen av kunnskap i Tyskland.
KlubbmøteKlubbmøteKlubbmøteHan fortalte mye om hva som er ulovlige arter og hvorfor. Ikke minst også hvordan man ser forskjell på dem og de lovlige. Han viste mange fine bilder og fortalte litt om problemer med å holde dem, da mange er rene utbryterkonger. De rømmer fra akvariet. Det ble også snakket om fòr – og mange arter klarer seg fint på eikeblader!
For de som ikke fikk med seg dette foredraget så er DVD’en tilgjengelig på neste møte (første mann til mølla).

KlubbmøteEtter en sosial pause med mye prat var det en liten klubbauksjon (13 objekter).
Det må vel den nylig avviklede storauksjonen ta en del av skylda for.

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning vesentlig med premier fra Oslo Dyrebutikk.Tilbake