Logo Overskrift

Medlemsmøte 5. mars 2015

Referent: Ole Michael Mikkelsen


KlubbmøteDet var 31 som hadde møtt frem til dette møtet hvor Thor Winter Dahl skulle snakke om fiskehelse. Joakim åpnet møtet i formannens fravær og informerte om vår neste klubbkveld hos Dahls Dyrerike i Moss. Så litt informasjon om loddpremiene som var fra Oslo Dyrebutikk, Dahls Dyrerike og Webzoo.

KlubbmøteThor holdt et langt, men interessant foredrag om alle aspekter ved fiskehelse. Han tok for seg årsaker til at sykdommer oppstod eller at fisken døde for folk. Han snakket om negativ stress og at stresset fisk lettere blir syke. Transport av fisk var neste punkt, hvor han poengterte at man ikke måtte ha for lite vann i posen og deretter hvor viktig akklimatisering er når fisken skal i sitt nye hjem.

Deretter snakket han om ernæring; Forskjellige typer fiskefor og at alt for ikke er like bra. Riktig for til riktig fisk er også viktig, samt at foret ikke er bedervet. Den biologiske filtreringen i akvariet har som oppgave å omdanne giftig Ammonium/Ammoniakk til mindre farlig Nitrat. Viktig med god nok filtrering og vannbytte for å minske nitrat. I den sammenheng var vannkvalitet en naturlig fortsettelse på foredraget. Her var både kvaliteten, men også vannparametrene viktige. De måtte passe til fisken. Temperaturen må også være innenfor riktig område for fisken. Mange er ikke klar over at når man øker temperaturen så minker oksygeninnholdet i vannet kraftig. Så oksygenmangel er også et problem for fiskehelsen.

Aggresjon fra andre fisker kan også føre til dårlig helse. Så tok han opp en ting som mange fisk kanskje dør av uten at vi er klar over det; Forgiftning av fiskene. Vi omgir oss med mengde stoffer i hverdagen som er ekstremt giftige for vannmiljøer.

Klubbmøte Klubbmøte Så snakket han om fiskesykdommer, som han grovdelte i to kategorier: Parasitter og Bakterier. Når det gjaldt parasitter vist han bilder og snakket blant annet om Ichthyophthirius multifilis (Hvitprikk), Ichtyobodo necator (Costia) og Tetrahymena. Blant bakterier snakket han om fisketuberkulose (Mycobacterium sp.) som kan smitte over på mennesker. Så ble det snakket om forskjellige medisiner og hva som virket mot hva. Bruken av salt ble også gjennomgått. Til slutt anbefalte han en bok om fiskesykdommer: «The new illustrated guide to fish diseases» av Gerald Bassleer.

KlubbmøteEtter foredraget ble Thor overrakt vår karaffel med logo og den spesielle foredragspin i sort og gull som vi har fått laget. Deretter var det loddtrekning og litt mer informasjon om klubbturen til Moss. Vi avsluttet med en ganske stor og innholdsrik klubbauksjon. Der kunne du få sjeldne fisk og planter til en billig penge.Tilbake