Logo Overskrift

Medlemsmøte 7. mai 2015

Referent og foto: Ole Michael Mikkelsen


KlubbmøteTil tross for at sesongen er på hell og det var en fin maidag med solskinn var det møtt opp 24 medlemmer for å høre på Per Thoresens foredrag; Akvarier i gamle dager.

Jan hold en kort innledning hvor han minnet på generalforsamlingen på neste møte,
4. juni. Det er viktig at folk møter og er med på å bestemme hvem som skal styre klubben. Husk at du må ha betalt medlemsavgiften for kunne stemme.

KlubbmøtePer Thoresen begynte foredraget med å vise noe fra Norges første akvariebok; Om Ferskvandsakvariet. En kortfattet Veiledning til at innrette og passe et saadant. Heftet er fra 1887. Han hadde også med Oslo Akvarieklubbs hefte; Hvordan skal jeg innrette og behandle mitt akvarium? En enkel håndbok for nybegynnere. Dette var opprinnelig fra 1935, men hans versjon var en senere utgave. Disse og andre historiske dokument kan du laste ned på historiesiden på vår nettside.

Han snakket om offentlige akvarier og viste eksempler på det, blant annet det første utkastet til akvarium i Oslo. Alt fra 1860 til ca. 1950 ble det vist eksempler på og snakket om.

Han tok også for seg teknikken de hadde for blant annet lys, varme (eller mangel på det) og lufting av vannet. En annen ting som var et must for mange akvarier var en fontene. Hvordan løste man dette uten strøm?

KlubbmøteHan snakket deretter om fiskeslag som ble brukt. Utvalget var ikke stort og i starten måtte det være fisk som var hardføre. Man hadde Sølvkaruss og Gullfisk, og særlig den førstnevnte var hardfør. Senere kom fisk som Skredderkarpe, Corydoras, Paradisfisk og enda senere Scalare som var en sensasjon da den kom til Europa. Guramier og Bettaer kom også tidlig til Europa.

KlubbmøteHan viste bilder og hadde med en del kataloger, blant annet et flott eksemplar av katalog fra Scholze & Pötzschke. De hadde både utstyr og fisk (og mange andre dyr som krokodille etc.). De hadde helglass akvarier, men de hadde maksimal lende på 48 cm. for ellers ville spenninger i glasset få dem til å sprekke.

Etter et spennende og underholdende foredrag ble en av klubbens minste klubbauksjoner holdt med totalt 4 objekter – alle planter. Deretter var det loddtrekning med fine premier fra Oslo Dyrebutikk, blant annet et Nano-akvarium med ledlys. Det ble solgt lodd for kr. 2.250,- noe som må sies å være bra for 24 fremmøtte. Jan minnet enda en gang på generalforsamlingen før vi dro hver til vårt.Tilbake