Logo Overskrift

Generalforsamling 4. juni 2015

Referent: Jo Bergene
Foto: Ole Michael Mikkelsen


GeneralforsamlingSom vanlig er siste medlemsmøtet før sommerferien generalforsamling i Oslo Akvarieklubb. Jan startet møtet ved å gå rett på generalforsamlingen. Siden Jan sluttet som leder i klubben og Joakim ble valgt som ny leder, ledet Joakim resten av generalforsamlingen og møtet. Vi viser til egen protokol angående generalforsamlingen.


Generalforsamling GeneralforsamlingDa generalforsamlingen var over var det tid for å takke "gamle" styremedlemmer for god og velutført innsats. Disse var Jo og Jan som fikk hver sin flotte blomsterbukett som takk for innsatsen.

Deretter var det tid for pizza, sponset av klubben. Den gikk ned på høykant samtidig som fiskepraten som vanlig gikk livlig over bordene.

Da maten var vel fortært arrangerte Joakim en quiz. Dette var en nettbasert quiz hvor medlemmene logget seg inn på sine smarttelefoner for å kunne svare på spørsmålene som kom opp på lerret foran i lokalet. Det var flere svaralternativer pr spørsmål og det var om å gjøre og svare på spørsmålene så raskt en kunne. Den som svarte raskest på alle spørsmålene vant. Det var stemning for blant medlemmene og gjøre flere quizer av denne typen.

GeneralforsamlingTil slutt var det som vanlig en liten auksjon, ledet av PC. Et par store flotte planter samt noen ancistrus og levendefødende var representert.

Møtet ble avsluttet av Joakim med informasjon om hva som skulle skje utover høsten, både medlemsmøter samt andre arrangementer. Vi oppfordrer medlemmene til å følge med fremover av hva som vil komme.

Vi ønsker samtlige medlemmer en riktig god sommer / Vi håper samtlige medlemmer har hatt en riktig god sommer.Tilbake
Protokol Regnskap Regnskap