Logo Overskrift

Medlemsmøte 7. januar 2016

Tekst: Tommy Bäckström
Foto: Ole Michael Mikkelsen


Joakim ønsket velkommen til det første klubbmøtet i 2016 hvor 35 medlemmer var til stede. Oppdrettskonkurransen er nå startet igjen for et nytt år, og vi fikk kåret vinnerne for 2015. Det ble delt ut diplom og premie til disse.

KlubbmøtePremie for flest poeng gikk til følgende:

  1. Benny Rytter-Johansen, 122 poeng

  2. Ole Paulsen, 108 poeng

  3. Frank Birger Tonning, 75 poeng

Premie for flest oppdrett ble også tildelt:

  1. Benny Rytter-Johansen, 28 oppdrett

  2. Boy Nielsen, 18 oppdrett

  3. Frank Birger Tonning, 17 oppdrett

Beste junior med flest oppdretter og poeng gikk til Julie Marie Gulliksen Østgaard med 2 oppdrett som hun fikk 8 poeng for.

KlubbmøteDette ble et koselig møte hvor vi sjanse til å snakke sammen løst og fast om oppdrett. Joakim forklarte også litt om hvordan vi registrerer oppdrett på nettsiden.

Vi snakket også om hvorfor det er viktig med å drive oppdrett, og kom litt inn på det som kan skje i forbindelse med muligheten for at det kan komme strenge EU-regler for akvariefiskforbud.

Vinneren av oppdrettskonkurransen fortalte så hvordan han drettet Sevilla lineatus (8-talls-malle). Her ble vi fortalt at det er viktig å ha luftstein under runde steiner og kraftig vannstrøm på. Disse vil da yngle ved kaldtvannsbytte. Yngel ble så foret med TabiMin. 8-tallsmallene må ha gjemmesteder (f.eks. en haug med runde steiner) om du skal lykkes.

Et annet spennende oppdrett Benny Rytter-Johansen fikk oppdrett på var en levendeføder med navn Janensia onca fra Uruguay. En litt merkelig fisk som er ensidig. Det vil si at gonopodiet til hannen går enten ene eller andre veien og tilsvarende med hunnen. Derfor passer ikke alle hanner og hunner sammen.

KlubbmøteDet ble så opplyst om at det vil fra mars av utdeles diplom til alle som har nytt oppdrett siden sist møte. Da vil medlemmene kunne se hva andre dretter i klubben, og kontakte dem for råd og informasjon om man selv holder samme fisk.

Erik Amundsen la frem forslag at klubben skaffer et eget lokale med akvarier. Kommunen kan tilby rimelig lokale. Kanskje 30-50 akvarier etter f.eks. Larvikmodellen hvor det enkelte medlem leier et kar for 50 øre literen i måneden.

Et viktig tema som også kom opp var hvordan kan vi lære hverandre bedre å kjenne. Hvilke interesser har den enkelte? Til slutt minnet Joakim på storauksjonen 30. januar og Ciklidstämman i april.Tilbake