Logo Overskrift

Storauksjon 30. januar 2016

Tekst: Tommy Bäckström
Foto: Øyvind Waal og Ole Michael Mikkelsen


StorauksjonStorauksjonen er nylig avviklet, og det var bra oppmøte. Masse spennende objekter, kanskje litt færre spennende planter enn undertegnede ønsket, men man kan ikke tilfredsstille alle.

StorauksjonDet nye denne gangen var at vi valgte å bruke et fargesystem hvor selgerne fikk utdelt fargede klistrelapper fordelt på antall objekter de hadde med. Like mange av hver farge. Da eliminerte vi muligheten for at enkelte selgere endte opp med å få alle sine objekter helt på slutten. Dette var meget vellykket og trenger kun små justeringer til neste storauksjon!

Det var positivt å se at så mange av medlemmene hjalp til både før, under og etter auksjonen slik at det ble en effektiv dag hvor man også kom seg hjem til en ganske fornuftig tid. Godt jobbet alle sammen!

StorauksjonVi trenger alltid hjelp på våre arrangementer, så takk for at du stiller opp for klubben også neste gang. Vi ønsker aktive medlemmer som også bidrar med noen ekstra hender når det trengs – og det er jeg helt sikkert på at vi har mye av rundt om.

StorauksjonTotalt hadde vi 58 selgere med et snitt på 12 objekter pr. selger. 40 av selgerne hadde 12 eller færre objekter, tilsvarende 250 objekter totalt. De resterende 18 selgerne med flere enn 12 objekter, sto for 455 objekter. Det ble omsatt 705 objekter som gikk til en snittpris av kr. 135,50. Dette ga en omsetning på auksjonen på kr. 97.690,- Loddsalget var på kr. 6.500,- og kantine gikk ca. 7 - 8 tusen i pluss.

Som dere ser er storauksjonen meget viktig for klubben: Totalt resultat er på ca. kr. 25.000,- til klubben når alt er betalt.Tilbake