Logo Overskrift

Medlemsmøte 3. mars 2016

Tekst: Tommy Bäckström
Foto: Ole Michael Mikkelsen


klubbmøteJoakim åpnet med å ønske velkommen og presenterte dagens foredragsholder,
Geir Mortensrud som var kommet for å holde et foredrag om Discus for oss.

klubbmøteEtter introduksjonen fortalte Joakim kort om akvariehelgen; Ciklidstämman, oppdrettskonkurransen og loddbordet.

Geir Mortensrud åpnet med humor og ønsket å fortelle om Discus og hvor gøy det er å holde Discus. Temaet for foredraget var: «Discus en hobby for livet».

Geir gikk gjennom følgende temaer:

 1. Hva vi har gjort med Discus i Norge og vår misjon med dette.

 2. Discus farge variabler, utvalg og valg av oppdrett eller viltfanget fisk.

 3. Vår reise til Østen (Asia) verdens største produksjonsland av Discus.

 4. Valg av enkelte stående akvarier eller anlegg.

 5. Ankomst av fisk: Akklimatisering og sykdomsbehandlinger.

 6. Vannkvalitet, vannskifter og utstyr for hold av Discus.

 7. Foring, oppdrett og selektering.

 8. En hobby for livet.

 9. Spørsmål og svar.

Hva vi har gjort med Discus i Norge og vår misjon med dette.

 • Misjon: Øke interesse og kunnskap omkring Discus som akvariefisk. En hobby for alle!

 • Har holdt foredrag rundt omkring i Norge for å informere medlemmer av akvarieklubber.

 • Spurt og svart masse på Akvaforum.no

 • Drev en nettside kalt «Discusit.no»

 • Importert ca. to tonn med fisk til Norge – både for hold og oppdrett.

 • Interessen økte voldsomt, kanskje mest av kommersielt hensyn? Med tilhørende konsekvenser på bygden.

 • Fokus er: Vi stresser mye i dagens samfunn.

 • Å skape en familiehobby for samhold. Istedenfor TV, Playstation, mobil og tv-spill på hvert sitt rom i boligen?

 • Å involvere alle til denne hobby – f.eks. Sunnaas Sykehus og deres trafikkskadde – ute hvor jeg bor.

 • Å gi alle voksne som unge muligheten til å stresse ned i en ellers hektisk hverdag.

Ankomst av fisk – Naturen fra sitt beste.

 1. Mat: De er slitne og trenger hvile og fores opp med jevn tilgang til mat.

 2. Vann: Oppdrett og vanlig VF fisk, pH 6,8-7,3. minimum 50 prosent vannskifte i uka. Helst 25 prosent hver dag (bare tanker). Heckel – pH 6,0 – minimum 50 prosent vannskifte i uka. pH reduseres med torv/strø.

 3. Temperatur: Temperatur 28,5 – 30 grader. Husk oksygen.

 4. Karantene:
     Fase 1: Stress ned og sjekk fiskens helse og tidligere tilgang til mat. Spesielt på VF fisk.
     Fase 2: Karantene, og behandling av eventuell fungus, parasitter og innvollsorm = 3 uker.
     Fase 3: Behandling av gjellemark, = 7 kurer med Kalium pergamanat over 3 uker.
     Fase 4: Slipp de inn i sitt nye hjem, gjerne i mix. VF og oppdrettsfisk.

 5. Stocking av fisk: Discus er en stimfisk, gjerne seks fisker pr. akvarie eller mer. Avhengig av størrelse. NB: Er de for få, «sturer» de, sulter og trives dårlig.

 6. Avl: La de finne hverandre i en stim, «tvangsekteskap» fungerer dårlig. Seremonien er en «bukkedans» som er enkel å se. Kan trigges frem ved å senke temperatur på nytt vann.

Vannkvalitet, vannskifter og utstyr for hold av Discus. Oppbevar vann 24 timer før bruk: Reduserer klor, «for ferskt vann» og temperer nøyaktig. Temperatur fra 28,5 – 30 grader. Husk oksygen. pH 6,8 – 7,3 /Heckel 6,0 – 5,0 Kh 2-5 Nitritt 0 Nitrat maks. 12,5 Microsiemensverdi fra 70-500.

klubbmøteMalaysia og Singapore er størst i verden på oppdrett, selv om de kanskje mest kjente leverandørene her i Norge er tyske.

Det finnes ca. 80 varianter av Discus med ulike farger og mønster. Besøkte en farm i Malaysia med 30.000 kar som står utendørs med 60 % luftfuktighet og 30 grader. De mater en gang i timen og skifter 100 % vann om dagen.

Anbefaler å bruke Fluidiced bed filter «sandfilter» da det er mye mer effektivt og mye billigere enn store Eheim bøttefilter. Bruker selv 0,03 mm sand fra USA. Glommasanden er for fin. Tilsetter også oksygen i akvariet.

klubbmøteEt flott seminar på 20 minutter som tok 1,5 time.

klubbmøteEtter 15 minutters pause hadde Joakim igjen en kort presentasjon av Akvariehelgen før PC fortalte om oppdrettskampanjen, og diplomer ble delt ut til alle som hadde drettet fisk så langt i år. Husk at om du har drettet fisk, enten en enkel art eller en vanskelig, må du registrere oppdrettet på http://www.akvarieklubb.no/oppdrett/ så får du diplom.Tilbake