Logo Overskrift

Generalforsamling 2. juni 2016

Tekst: Tommy Bäckström


Som vanlig er siste medlemsmøtet før sommerferien generalforsamling i Oslo Akvarieklubb. Joakim startet møtet ved å gå rett på generalforsamlingen og gikk gjennom valg av styremedlemmer som valgkomiteen hadde lagt frem. Øyvind Waal gikk så gjennom regnskap og årsberetning.

Da generalforsamlingen var over var det tid for å takke «gamle» styremedlemmer for god og velutført innsats. De som gikk ut av styret var Ole Michael Mikkelsen, Bjørn Thorsbakken og Tor Hellum.

Nye i styret er Boy Nielsen, Benny Rytter-Johansen og Kjell Magnus Olsen.

Deretter var det tid for pizza, sponset av klubben. Den gikk ned på høykant samtidig som fiskepraten som vanlig gikk livlig over bordene. Møtet ble avsluttet av Joakim med informasjon om hva som skulle skje utover høsten, både medlemsmøter samt andre arrangementer. Vi oppfordrer medlemmene til å følge med fremover av hva som vil komme.

Vi håper samtlige medlemmer har hatt en riktig god sommer.Tilbake
Klubbmøte Regnskap Regnskap Protokol