Logo Overskrift

Medlemsmøte 1. september 2016

Tekst: Tommy Bäckström


Joakim ønsket velkommen og presenterte akvariehøsten. Det var 20 medlemmer tilstede.

Neste møte kommer Bosse Gardtman og holder foredrag om Tanganyika.

Oktober er det storauksjon.

Ellers ble noen av møtene ut året og begynnelsen av neste år presentert. Det ble loddet stemning på om noen ville reise på en klubbkveld i Moss hos Dahls dyrerike eller Akvafisken. Mange kunne godt tenke seg å være med på det. Gjerne på en torsdag ettermiddag.

Om et års tid blir storauksjonene flyttet da Nordseter skole skal rehabiliteres og blir stengt i en tid fremover. En mulighet blir naboskolen «Nordstrand videregående» som får samme vaktmester og mest sannsynlig ikke dyrere.

Det ble litt løst og fast snakk om storauksjonen og diskusjon om hvordan den gjøres i vår og andres storauksjoner. Ellers var det flere som ville være med på storauksjon i Göteborg 17. september.

Det var 35 oppdrett som var registrert i sommer som PC presenterte. Mye spennende fisk og ikke minst flere sjeldne arter. Pelvicachromis kribensis, drettet av Øyvind Tryti var en nøtt å bedømme da det var en ganske innfløkt navneendring på fisken. Denne er mer gul i buken enn vanlig palettciklide. Den er ikke vanlig i hobbyen. Fisken er var på pH og kjønnsfordelingen på yngel kan da slå uheldig ut. Øyvind kjøpte 8 på storauksjon i Drammen og endte opp med 8 hanner.

Etterpå hadde vi en artig konkurranse laget av PC som vår eminente leder, Joakim Tryland vant.

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning fra premiebordet og auksjon av fisk og planter.Tilbake