Logo Overskrift

Medlemsmøte 6. oktober 2016

Tekst: Tommy Bäckström


Joakim Tryland åpnet med ett minutts minnemarkering av tidligere styremedlem Tor Hellums alt for tidlige bortgang. Han ble kun 51 år.

MedlemsmøteEtter ca. 15 minutter hvor medlemmene kunne snakke litt sammen ble Bosse Gardtman presentert. Gardtman var invitert for å fortelle oss om hold av fisk fra Tanganyikasjøen. Han har hatt akvarier i over 50 år.

Bosse begynte med å presentere Lake Tanganyika. Sjøen er ca. 20. millioner år gammel. Den er den midterste av de tre store sjøene i Afrika. Verdens nest største sjø i volum. Lengde er som Norge opp til Mosjøen og er 1500 meter dyp. Oksygen finner man i vannet ned til 200 meters dyp. Den har en konstant temperatur på 22-23 opp til 27 grader. pH og hardhet er konstant. 8,5-9,5 pH. pH 7,5 går derfor fint i et Tanganyika akvarium. Sjøen har 400 arter, hvorav 250 ciklider som kun finnes i Tanganyika.

Tanganyikasjøen har mange nisjefisker som kun lever i små biotoper med særegne kjennetegn. Mange fisk i denne sjøen lever og leker i sneglehus som det finnes rikelig av på sandbunnen i sjøen.

Rekemiks er utmerket for fisk som Tropheus da det er et bra blandingsfor. Leptosoma er forholdsvis fredelig. Om yngelen får vokse opp til 1-2 cm lengde vil ingen andre ciklider spise dem. Du kan derfor la yngelen vokse opp i akvariet.

Tropheus finnes i utallige varianter da de er stedbundne på små områder over hele sjøen. Disse kan krysses seg i mellom, så unngå å holde dem i samme akvarium.

Tropheus duboisi maswa er en fisk hvor det er ideelt sett å ha en hann og tre hunner i et selskapsakvarie.

Skal du ha cicklider fra Tanganyika anbefaler Bosse at du har fisk som spiser samme type fôr, for eksempel kun grøntetere eller kun altetere.

Her har du noen eksempler om du vil sette sammen et eget akvarium med Tanganyika:

540 liter: Cyprichromis, sandlekere på bunnen og 1-2 par Altolamprologus. En 20-talls fisk.

375 liter: Sneglehusleker, C. coloratus og Julidochromis ornatus.

100-150 liter: Sneglehusleker og J. ornatus.

Det er GH 20 og KH +/-10 i Tanganyikasjøen i følge Jan Holt fra tur til Tanganyika på 70-tallet. KH er viktig å få opp mot 10 for å forhindre svingninger i pH.

Bosse fikk til slutt en karaffel med vår logo inngravert samt en sort pin med klubblogo.

Klubben fikk også et godt tilbud på medlemskap i NCS for 450,- for 2016/2017. Egen flott app følger med for medlemmene hvor man enkelt kan sjekke alle ciklider.

MedlemsmøteDet var ca. 50 medlemmer til stede. PC delte ut diplomer for oppdrett siden sist klubbmøte. Mye spennende fisk er drettet. Spesielt kan vi legge merke til noen flotte Tanganyikaciklider hos Kjell Magnus Olsen.

Det ble fordelt oppgaver til Storauksjonen 15. oktober før det var loddtrekning (6 planteposer og et 10-liters komplett akvarium) og auksjon.Tilbake