Logo Overskrift

Medlemsmøte 5. januar 2017

Tekst og foto: Tommy Bäckström


MedlemsmøteForedrag om «South American dwarf cichlids of the genus Apistogramma» med Dr. Wolfgang Staeck

Joakim ønsket velkommen til årets første klubbmøte. Wolfgang Staeck er en stor mann innen akvaristikk og Ciklider. Det var også hyggelig med besøk fra Alf Stalsberg. Det er ca. 50 fremmøtte.

Staeck er kommet for å holde foredrag om søramerikanske dvergciklider. Spesifikt om Apistogramma. Det er i dag 85 arter som er registrert (Det er over 50 som ikke er beskrevet). Det er rundt 150 Apistogramma.

MedlemsmøteApistogramma er en meget fargerik fisk som kommer i stor variasjon. Distribusjonen er over store deler av Sør-Amerika med unntak av høylandsområdene. De holder til hovedsakelig i Rio Ornioco, Amasonas og Rio Paraguay, samt noen mindre elver.

Apistogramma trives i temperaturer fra 25-30 grader, men kan overleve utendørs fint i 20 grader. Staeck har fanget fisk i vann med temperaturer på 5-10 grader. Da er fisken slapp, men våknet til live når bøtta fikk stå i solen og vannet ble varmere.

MedlemsmøteDr. Staeck presenterer for oss habitat, økologi, pH, Hardhet osv. Han tar også for seg oppsett av akvariet og hvordan man imiterer deres habitat for å kunne drette Apistogramma.

Det er tre typer elvevann. «Hvitt» vann, Sortvann og klart vann. «Hvitt» vann er ugjennomsiktig som sølevann, mens sortvann er som te, men destillert, som kommer fra trærnes blader i vannet. Apistogramma trives best i klart vann. (Se bilde til høyre i midten hvor i elven de holder til.) Det ligger 20-30 cm med blader på bunnen av elven. Der lever Apistogrammaen. Ellers er det mye planter og røtter i vannet. I ditt eget akvarium kan du ha masse eikeblader på bunnen. Myriophyllum og Eichornia (vannhyasint) er typiske planter. Apistogramma trives i godt beplantede kar.

MedlemsmøteDet er høyvann hvert år på opp til 6 - 10 meter i elvene. Da apistogramma lever på lavt vann følger de elvebredden ettersom den stiger. Noen vil da bli fanget i pytter og dø når elven trekker seg tilbake. Levekårene varierer derfor mye gjennom året.

Noen Apistogramma holder til i klart vann med hardhet på 12 dH. Vannet bør der være tilnærmet destillert om du skal klare å klekke egg.

Apistogramma i sortvann. Her er vannet nesten som destillert og veldig surt. Da har det også lavt innhold av bakterier. I våre akvarier er det ofte for mye bakterier som hindrer at egg klekkes. Her er hardheten tilnærmet 0 dH og pH 4,3. Apistogramma fra sortvann er veldig fargerik, men mange er ikke beskrevet, og ikke enkle å drette.

Det kan være stor variasjon i form og farge innen samme art: Polychromatism. Eks. Apistogramma borelli. Apistogramma trifasiata er en utrolig vakker fisk som kommer med stor fargevariasjon fra samme lokasjon. Samme art fra ulike lokasjoner kan også ha stor forskjell i form ettersom hvilke levevilkår de har. Om vannet er stagnert eller har stri strøm kan påvirke formen. Apistogramma erythrura kan ha store røde felt hos noen, mens andre ikke har rødt i det hele tatt. En meget vakker fisk det også.

MedlemsmøteI butikkene finnes det en del oppdrettsfisk som er blitt drettet med selektiv avl med fokus på farge slik at disse ikke finnes i vill tilstand. Oppdrettsfisk har ofte meget sterke farger.

Etter foredraget ble det mulighet for spørsmål. Det var tydelig flere på besøk i dag med stor interesse for Apistogramma.

Etter litt hygge med prat ble det forespurt hva medlemmene kan hjelpe med på Storauksjonen. Til slutt hadde vi en liten håndsopprekking for hvem som kunne være med å hjelpe med på storauksjonen.

Her er en liten påminnelse for de av oss som har sagt ja til å hjelpe:

  • Bøssebærer: Frank Tonning, Håvard Reksten, Tommy Bäckström, Kjell Magnus Olsen, Benny Rytter Johansen

  • Loddsalg: (Bjørn Thorsbakken), Camilla Ottesen, Samuel

  • Video: Øyvind Tryti

  • Auksjonarius: Mathias, PC, Tom Selvåg

  • Mottak: Benny, Per Christian Hasselgreen (PC)

  • Kake: Camilla Ottesen, Steinar Torp

Til slutt var det loddtrekning og auksjon.Tilbake