Logo Overskrift

Generalforsamling 1. juni 2017

Tekst: Tommy Bäckström, foto: Pietro Grassi


Generalforsamling Joakim Tryland åpnet med å ønske velkommen til generalforsamling. Det ble delt ut Agenda og Årsberetning.

Øyvind Waal informerte om at den amerikanske ambassaden skal flytte og derfor donerte til klubben all Koi de har i en dam inne i ambassaden. Disse måtte hentes på dagtid. (Koien ble senere hentet av glade hagedameiere som hadde plass til fiskene).

Det ble valgt møteleder, to til å telle og to til å signere protokollen. Årsberetning ble gjennomgått av Joakim. Den ble godkjent og vedtatt av forsamlingen.

Regnskapet ble gått gjennom av Øyvind Waal. Vi hadde ca. 20.000,- mer på konto i forhold til året før. Regnskapet ble godkjent og vedtatt.

Det ble valgt leder og to styremedlemmer. Joakim ble gjenvalgt som leder for 1 år samt Øyvind Tryti og Per Christian Hasselgreen jr. ble valgt inn som styremedlemmer for 2 år.

Øyvind Waal har gitt beskjed at dette er siste året han tar kassererjobben, så vi må begynne å tenke på å finne en ny kasserer.

Svein Grydeland stiller på nytt som valgkomité, men ønsker en til i valgkomitéen. Det ble spurt blant de fremmøtte om noen ville hjelpe, men han sa det gikk greit å gjøre det alene.

Møtet ble hevet kl. 19.46 og pizza har kommet.

Etter kos med pizza og brus ble det delt ut oppdrettsdiplomer. Steinar Torp har blant annet drettet Brachyrhaphis punctifer. Disse har han selv fanget i Panama og er mulig førstegangs oppdrett i Norge og kanskje til og med i Europa. De er ganske vriene å få til. Må være i eget kar hvor de får ro.

Det ble loddet ut premier fra Oslo Dyrebutikk. Et nanoakvarie og en del andre fine ting.

På klubbauksjonen var det mange fine planter og noe fisk, snegler, reker og levendefôr.

Nedenfor kan du lese dokumentene; Årsrapport 2016 og regnskapet for 2016.Tilbake
Årsberetning Regnskap Regnskap