Logo Overskrift

Om Oslo Akvarieklubb

 

Oslo Akvarieklubb er en forening for akvarieinteresserte i Oslo og omegn.
Klubben ble stiftet 21. oktober 1929, og er Norges eldste akvarieklubb.

Klubben har som formål å fremme interessen for og utvide kjennskapet til akvariet. Den skal også motarbeide alle former for dyreplageri.

Klubben har et styre bestående av 5 – 7 medlemmer som velges av medlemmene på generalforsamling, normalt en gang i året.

Vedtektene for klubben ble sist revidert 3.6.2021, og bestemmer hvordan klubben skal drives.

Av aktivitetene kan nevnes;

Har du lyst på mer informasjon eller bli medlem? Da kan du lese mer om det her. Møt opp på et av arrangementene, det neste aktuelle finner du på hovedsiden.
 

DU er hjertelig velkommen!

Styret

Kontakt

Lover

Historie