Protokoll


13.1.1930 (publisert Akvarianeren 4:2010)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 13/1-30 i Kra. Vegetarsalon


Formanden aapnet møtet med følgende dagsorden, som blev vedtatt:

1. Protokol

2. Eventuelt

3. Indmeldelse av nye medlemmer

4. Foredrag

Sekretæren oplæste protokollen fra foregaaende møte og blev den likeledes vedtatt.

Under ”eventuelt” fremkom ønsket om at utdele medlemsfortegnelseblandt medlemmene. Herr urmaker Johansen som fremsatte dette forslag, mente at medlemme paa den maaten lettere vilde komme i kontakt med hverandre, og ved at se hverandres akvarier vilde man kunne faa forskjellige idéer. Sekretæren lovet at ordne med dette til næste møte, samtidig som trykte lover ogsaa ville bli utdelt da.

Fra dette møte blev ingen nye medlemmer indtegnet.

Derpaa holdt herr Nygaard jun. et meget interessant foredrag om elektrisk akvarieopvarmning og belysning. Den efterfølgende diskution faldt litt uhældig ut i det flere talte paa én gang og paa den maaten fikk kun en del godt av det som blev fremsatt. Efter sekretærens mening bør her gjøres en forandring snarest mulig, saaledes at ved de efterfølgende diskutioner faar kun én ad gangen uttrykke sig, derved vil diskutionene faa mer interesse.

Næste møte blev besluttet avholdt mandag den 17. febr. 1930

Utskrift