Protokoll


13.6.1930 (publisert Akvarianeren 2:2012)
 

Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt fredag den 13. juni 1930.


Formanden åpnet møte med følgende dagsorden, som blev vedtatt.

  1. Protokoll

  2. Rapport fra utstillingskomitéen

  3. Eventuelt

Protokollen blev oplæst av sekretæren og blev vedtatt.

Under næste punkt gav Grøntvedt en rapport fra ustillingskomitéen.
Grøntvedt fremholdt at de ordrer som var sendt til de utenlandske firmaer av utstillingskomitéen, var blit meget sent effektuert, og specielt ordren til firmaet Scholge & Pötschke. Herr Borgersen lovet å tilskrive dette firma med forespørsel om hvorfor fiskene ikke var avsendt. Av den grunn var akvariet heller ikke ustillet ennå. Med hensyn til politiets tillatelse til utlodning av akvariet gav herr Thoresen en redegjørelse som dessverre gikk ut på at politiet nektet Oslo Akvarieklub å utlodde dette i det disse herrer ikke anså akvarieliebhaberiet som noen samfundsgavnlig sak. Tilstede ved dette møte var tilfældigvis frk. Johannesen, som tilbød sig å ta sig av denne sak idet hun ville fremlægge tilfældet for professor frk. Kristine Bonnevie, som hun kjente meget godt. Foreningens medlemmer mottok dette tilbud med takk og sannsynligvis varer det ikke længe før klubben har politiets tilladelse til å utlodde nævnte akvarium.

Under ”eventuelt” blev behandling av dafnier, enchytrakulturer og uklart vand behandlet. Herr Borgersen skjenket et parr Polycentrus schomburgki til utlodning, som innbrakte kr 4,30 i kassen.

Frk Sjofna Frantzen tegnet sig som nytt medlem.

Næste møte besluttedes avholdt 11. juli.

Møtet hævet kl. ½ 10.

Utskrift