Logo Overskrift

Selger på Storauksjon


MottakInnlevering av auksjonsobjekter starter kl. 08.30 og stenger kl. 10.30. Møt opp så tidlig som mulig, det er spesielt viktig hvis du har mange objekter som skal sjekkes inn. Alle objektene blir tatt imot og kontrollert, og dette tar tid! Vi slår sammen poser om vi ikke anser at du har pakket store nok kvanta i hvert objekt. Objekter som leveres inn etter kl. 10.30 vil bli solgt til slutt på akvarieauksjonen.
Den første auksjonstimen er satt av til saltvannsobjekter.
Etter at auksjonen er startet (kl. 11.00) blir ikke objekter mottatt.

KontrollDet vil ikke være noe kvotesystem, men merk deg hva som er tillatt solgt på auksjonen. Vi forbeholder oss retten til å avvise objekter som ikke er egnet for akvarieauksjonen.
Les mer om dette i Hva kan selges?

NB! Minstebud er kr. 50.- for alt levende, for resten er det kr. 100,-.

Alle selgere må lese dokumentene om hvordan man pakker fisk og hvordan man merker auksjonsobjektene korrekt.

 

RegistreringObjekter som ikke blir solgt.

Disse blir lagt på et eget bord nede til høyre for scenen. Der skal de hentes av selger i første pause etter at de ikke ble solgt. Hvis selger ikke henter sine objekter vil de bli lagt på Gratisbordet på rampen fra inngangen. Denne praksisens fritar ikke selger for sitt ansvar for å ta med seg det som ikke er blir hentet/solgt. Usolgte objekter som ligger igjen ved akvarieauksjonens slutt og ikke blir hentet blir belastet selger med kr. 50,- pr. objekt.

Alle selgere skal ha et selgernummer som må bestilles i god tid før auksjonen (gjerne 1 – 2 uker før).
For å få selger-nummer må du fylle ut skjema nedenfor og trykke send.

NB! Alle feltene må fylles ut ellers blir ikke søknaden godkjent.

Hva

Pakking

Merking

Storauksjon

Utskrift

Pdf

Bestille selgernummer til neste storauksjon

     

        

     

Ja, jeg har lest og forstått
reglene for selger på storauksjon.

                                                                                                                                                                        

Acrobat Reader