LogoKjøper på StorauksjonStorauksjonAkvarieauksjonen starter presis kl. 11.00 med pause hver time; 50 minutter auksjon og 10 minutter pause hvor det blir anledning til å kjøpe lodd eller noe å spise i kiosken. Kl. 13.50 blir det 30 minutters pause til 14.20, så er det ny pause kl. 14.50 og deretter fortsetter 50/10 minutters intervallene videre. Før auksjonen og i de to første pausene (kl. 11.50 og 12.50) er det lov å gå opp og se på objektene. Vennligst følg disse punktene for at auksjonen skal forløpe smertefritt og alle får utbytte av den:

Er det spesielle objekter du finner interessante, kan du betale 20 kroner til OAK for å få dette lagt fram til hovedauksjonsbordet. Du er da sikret at dette objektet vil bli solgt i første delen av neste auksjonsrunde. Ta kontakt med en av oss for å få gjort dette.

Vi vet at det er mange unge akvarister, og disse er selvsagt hjertelig velkommen. Ellers gjelder følgende regler; Barn som leker i lokalet eller bråker vil bli utvist sammen med sine foreldre. Det samme gjelder voksne som leker eller bråker i lokalet.