LogoSelger på storauksjonGenerelt.

Storauksjon Oslo Akvarieklubb (OAK) sin storauksjon har som formål å være et sted hvor hobby-akvaristen kan selge og kjøpe akvaristiske artikler. Her kan du selge det du ikke trenger eller ikke vil ha lenger av utstyr og fisk. I tillegg kan du selge egenoppdrettet fisk. Oslo Akvarieklubb tar 20 % av salgssummen i provisjon.

Kommersiell virksomhet av firmaer eller virksomhet av kommersiell karakter fra privatpersoner er ikke lov uten godkjenning fra styret i OAK på forhånd. OAK vil avvise selgere og/eller objekter som vurderes til å være av kommersiell karakter når forholdet oppdages. Dvs. avvisning kan skje etter mottak om det er gjort en glipp i mottaket eller om varene er blitt lurt forbi mottaket.

Hva anser OAK til å være kommersiell virksomhet? Her er noen eksempler:

Er du i tvil så kontakt styret i OAK på forhånd. Styret vil kunne gi hel eller delvis dispensasjon om objektene anses å være av spesiell interesse for kundemassen.


Mottak.

Innlevering av auksjonsobjekter starter kl. 09.00 og stenger kl. 10.30. Møt opp så tidlig som mulig, det er spesielt viktig hvis du har mange objekter som skal sjekkes inn. Alle objektene blir tatt imot og kontrollert og dette tar tid! Vi slår sammen poser om vi ikke anser at du har pakket store nok kvanta av hvert objekt. Objekter som leveres inn etter kl. 10.30 vil bli solgt til slutt på akvarieauksjonen.

Etter at auksjonen er startet (kl. 11.00) blir ikke objekter mottatt.

Det vil ikke være noe kvotesystem, men merk deg hva som er tillatt solgt på auksjonen. Vi forbeholder oss retten til å avvise objekter som ikke er egnet for storauksjon. Du får mer info om det i avsnittet om hva selges på akvarieauksjonen.

Alle selgere må lese dokumentene om hvordan man pakker fisk og hvordan man merker auksjonsobjektene korrekt.

 

Objekter som ikke blir solgt.

Disse blir lagt på et eget bord nede til høyre for scenen. Der skal de hentes av selger i første pause etter at de ikke ble solgt. Hvis selger ikke henter sine objekter vil de bli lagt på Gratisbordet på rampen fra inngangen. Denne praksisens fritar ikke selger for sitt ansvar for å ta med seg det som ikke er blir hentet/solgt. Usolgte objekter som ligger igjen ved akvarieauksjonens slutt og ikke blir hentet blir belastet selger med kr. 50,- pr. objekt.

Alle selgere skal ha et selgernummer som må bestilles i god tid før auksjonen (gjerne 1 – 2 uker før). For å få selgernummer må du fylle ut skjemaet på nettsidene og trykke send. NB! Alle feltene må fylles ut ellers blir ikke søknaden godkjent.

Du kan kjøpe godkjente poser til å pakke fisk, etc. på nettet eller medlemsmøtene.