Meny Lukk

Hva kan du selge på en Storauksjon?

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Alt av akvaristisk interesse selges og alle er velkomne som både kjøpere og selgere. Men vi har sett oss nødt til å ha noen regler. Disse reglene er laget for å sikre at kvaliteten på det som selges er god og i følge Oslo Akvarieklubbs etiske retningslinjer. I tillegg må antall objekter begrenses for å hindre at auksjonen blir for lang og stor.

Generelt
Minstebud for levende objekter er på 50 kroner. Minstebud for utstyr er på 100 kroner. Hvis en objekt ikke kan forventes å oppnå minst 50/100 kroner, så vil den ikke bli lagt ut for salg. Hvis selger har mange små gjenstander som hver for seg ikke kan regne med å bli solgt for minst 50/100 kroner, så vil de bli slått sammen. Gjør gjerne det selv på forhånd, så sparer vi tid på innleveringen.
Husk å bestille selgernummer.

Vi viser fram alt som selges på storskjerm. Det er derfor viktig å bruke poser av klar plast, slik at man kan se innholdet. Bruk kun poser som har minst 50 % av den nedre 1/3-del av posen uten trykk.
Ikke sett merkelappen med innhold/selgernummer/telefonnummer i dette feltet!
Vi trenger å få vist innholdet gjennom dette feltet.
Det finnes også poser som har trykk helt ned på begge sider, disse skal ikke brukes på akvarieauksjon.

Du kan kjøpe godkjente poser hos kasserer på medlemsmøtene.

Les også vår veiledning om hvordan du pakker fisk.

Akvariefisk
Oslo Akvarieklubb er en klubb som kjemper aktivt mot det økende antallet manipulerte fisk som finnes i handelen. Fisk som avviker vesentlig i form og utseende i forhold til villform, og sånn sett strider mot Oslo Akvarieklubb sine etiske retningslinjer, vil ikke bli lagt ut for salg. Eksempler på slike fisker er slørhalevarianter, papegøyeciklider og kunstig fargede fisk. Vi anser at det ikke er etisk riktig å holde akvariefisk som pga. sin kroppsform eller finneform har problemer med å ta til seg mat eller svømme uhindret i akvariet. Er du i tvil om den fisken du har er en manipulert variant kan du kontakte
Oslo Akvarieklubb, som gjerne svarer på spørsmål angående dette. Uegnet
Det er kanskje unødvendig å si, men fisker som viser tegn på sykdom, alderdom eller utmattelse skal ikke under noen omstendighet bringes til en akvarieauksjon. Disse fiskene skal behandles for sine lidelser hjemme. Fisker som bor i samme akvarium som fisker med sykdom skal ikke bringes til en akvarieauksjon! Hele akvariet skal regnes som et karanteneakvarium og innholdet egner seg derfor ikke for salg.

Fisk som normalt lever i par, vil ikke bli godtatt enkeltvis. Fisk som lever i gruppe/stim skal selges min. 5 stk sammen, som for eksempel flere typer botia, corydoras etc. Disse vil ikke bli godkjent parvis. Dersom det er nødvendig så pakk dem enkeltvis i poser for å unngå dødsfall, og fest posene sammen til en gruppe. Har du f.eks. en enslig perleguramihann som slo i hjel dama si, så selg den på klubbauksjonen og ikke her.

Fiskene som selges skal være i levedyktig alder og størrelse. Dette betyr generelt at yngel og svært unge fisker må bli hjemme, men hva som er lite og for ungt for en fisk varierer for alle akvariefisker, så en absolutt regel finnes ikke. Fisker som flyttes fra sitt hjem for tidlig vil lett dø både under transport og når den kommer i sitt nye hjem. Dette er ikke god akvarieetikk.
Fisker skal alltid være over den kritiske fasen av sin oppvekst før du i det hele tatt tenker på å ta den med deg til en auksjon. Dette varierer fra fiskeslag til fiskeslag, så du må sjekke hva som gjelder for den fisken du ønsker å selge. Vanlige fisker som dessverre alt for ofte kommer på auksjon for tidlig er blant annet Ancistrus sp og Ciklider. Alle L-maller skal være min. 3 cm. SL.
Unntak gjelder dog for visse yngel i følge med sine foreldre. Eksempel på dette er guppy og andre lette levendefødende arter. Pass på å merke posene korrekt.

Oslo Akvarieklubb forbeholder seg retten til å avvise objekter som strider mot dette.

Hvis en fisk er uegnet for vanlig akvarium, eller er for spesielt interesserte og derfor krever spesialakvarium og/eller behandling vil dette bli opplyst under auksjonen.

Reker
Reker med klør skal ikke pakkes i poser. Disse kan klype hull på posen og stikke av. De skal pakkes i syltetøyglass eller lignende. Det er viktig med et lokk som kan lukkes forsvarlig over dem. De skal også pakkes flere i posen, minimum 5 reker. Én reke er ikke et salgsobjekt. Dette gjelder uansett rekeslag.

Kreps
Kun kreps av cherax familien selges på Storauksjonen.

Planter

Planter som er ulovlige ifølge «Forskrift om fremmede organismer» så som Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) selges ikke på storauksjonen, Det gjør heller ikke limnobium, pistia og salvinia.

Disse plantene kan du ta med en pose av. Posen skal være velfylt:
Hornblad, limnophila- sessiliflora-, hygrophila- artene.

Planteposer bør være velfylte, unntak er planter som kan være solitærplanter. Planter som viser tydelige tegn på å være slitne pga jernmangel, CO2 eller lysmangel skal ikke selges på akvarieauksjon. Planter pakkes som hele planter. Løse blader som legges oppi posen for å få den til å se velfylt ut er ikke god etikk. Det skal ikke være vann i poser med planter. Planter kan gjerne også pakkes uten luft. Det skal være mulig å se at planten er av god kvalitet i en klar pose.
Planter som kan selges i mindre antall, eller alene:

  • Plante som sitter på rot eller stein, og som er frisk og i rimelig størrelse.
  • Løkplanter

Poser som inneholder Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) vil bli avvist!

Utstyr og akvarier
Selger er ansvarlig for at alt teknisk utstyr som selges er i god stand, eventuelle mangler skal tydelig merkes. Se side om merking av objektene.
Brukte varmekolber selges ikke av sikkerhetsmessige hensyn, kun nye, ubrukte varmekolber i originalpakning kan selges.

Mat og medisin
Mat og medisiner er for ferskvarer å regne. Kun uåpnet originalforpakninger der utløpsdatoen ikke er passert kan selges.

Stein, sand og grus
Stein, sand og grus selges ikke. Unntaket er lavastein.
Det har vist seg å være tungt (i alle betydninger) å selge slikt.

Røtter
Røtter selges på akvarieauksjon. Pass på at det er røtter som er egnet for bruk i akvarium og merk gjerne rota med hvilken type det er.

Like objekter
Mottaket vurderer hvor mange like objekter de vil motta fra samme selger. De kan enten foreslå å slå sammen like objekter eller å avvise et antall av objektene.