Meny Lukk

Merking av objektene

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Alt som selges på auksjonen skal være tydelig og grundig merket. Avvik fra dette fører til at objektet ikke selges eller selges til slutt på auksjonen. Bruk kulepenn eller vannfast tusj. Det er fuktig på et auksjonsbord og ikke vannfast tusj vaskes vekk. Skriv helst på selvklistrende merkelapper, med lim som tåler vann. Eventuelt bruk teip til å feste papirlapper, men pass på at teipen tåler vann, og at posen ikke skades når du fester lappen. Sjekk nøye hva som kan selges på vår akvarieauksjon.
Følgende skal være merket på alle objekter:

  1. Selgernummer
  2. Telefonnummer til selger
  3. Hva det er

Selgernummer
Alle objekter skal være merket med selgernummer. Alle som selger noe på storauksjonen skal ha et eget selgernummer. Vi oppfordrer deg til å sende søknad om selgernummer en til to uker før selve auksjonen. Det får du ved å fylle ut skjemaet her.

Hva posen inneholder

Alle objekter skal merkes med hva det er. Her gjelder regelen: En fisk er ikke en fisk! En fisk har enten et latinsk navn eller et populærnavn. Selv om auksjonariusene er dyktige, har de ikke tid til å se hva som er i posene under auksjonen. Merk derfor posen med fiskens rasenavn. Det er ikke nødvendig med det latinske navnet, populærnavn fungerer like godt. Kjenner du både populærnavn og latinsk navn, merk helst posen med begge! Merk posen med fiskens kjønn. Er det fisker som er vanskelig eller umulig å kjønnsbestemme kan du selvfølgelig ikke gjøre dette.
Hvordan du pakker en fiskepose ser du her.

Antall og kjønnsfordeling
Posene merkes med antall hanner, hunner og yngel – i den rekkefølgen. 1-3-5 betyr altså én hann, tre hunner, fem yngel. Er det f.eks. ingen hanner i posen skrives det slik: 0-3-5

Spesielle fisk, for eksempel viltfangede, bør du merke med hvor de kommer fra. Barn av viltfanget fisk er ikke viltfanget fisk. Dette er første generasjon etter viltfangst.

Vanlige forkortelser som gjerne kan brukes når posene merkes:

  • VF = Viltfanget fisk (fisk som ikke er født i fangenskap)
  • F1 = Første generasjon etter VF.
  • F2 = Andre generasjon etter VF.

Eksempel på riktig merking av fisk:

Planter merkes med populærnavn eller latinsk navn, gjerne begge.

 

 

Minstepris:
Har du objekter av stor verdi bør du sette en minstepris på dem. Ikke sett minsteprisen for høy. Objektet vil ikke bli solgt, og det tar unødig tid for auksjonarius å oppsøke selger for å høre om han er interessert i å senke minsteprisen. Objektet vil derfor legges vekk og selges mot slutten av auksjonen igjen.

Utstyr:
Utstyr bør merkes med de viktigste tekniske opplysninger: For eksempel akvarier skal merkes med mål, dvs. bredde, dybde og høyde, samt antall liter det rommer. Lysarmatur med antall watt og type (T8, T5, halogen etc.). Filtre med filtervolum og antall liter den pumper i timen.

Alle feil eller mangler på utstyr skal merkes.

Om du ikke kan stå for det du selger, bør det ikke selges.

MEN – jeg vet ikke hva det er!
Ikke alle akvarister er veldig opptatt av hva den enkelte fisken eller planten heter. Det er ingen ting å skamme seg over, men skal du ha det med deg på auksjon må du allikevel klare å finne det ut.
Følg denne oppskriften:

  1. Slå opp i bøker eller på internett og prøv å finne den fisken eller planten som du skal selge. Planter: Nettsteder for å finne planter. Fisk: Nettsteder for å slå opp fisk. Det finnes flere sider på internett hvis du leter.
  2. Klarer ikke å finne fisken eller planten der? Ta et bilde av objektet og legg det ut på Akvaforum.
  3. Enda ikke noe klokere? Pakk fisken eller planten forsvarlig. Ta med deg en vannfast tusj, og en egnet lapp for merking av posen. Møt opp på akvarieauksjonen TIDLIG; kl. 08.30. Ikke en time senere! Vi har mange dyktige akvarister i klubben som kan hjelpe deg! Men dette er tidkrevende.

Poser som er merket «plante-ting», «mallesak», «svømmedyr» og lignende blir solgt sist på auksjonen!