Meny Lukk

Selger på Storauksjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Innlevering av auksjonsobjekter starter kl. 09.00 og stenger kl. 10.30. Møt opp så tidlig som mulig, det er spesielt viktig hvis du har mange objekter som skal sjekkes inn. Alle objektene blir tatt imot og kontrollert, og dette tar tid! Mottaket slår sammen poser om vi ikke anser at du har pakket store nok kvanta i hvert objekt. Evt så kan du trekke objektene. Objekter som leveres inn etter kl. 10.30 vil bli solgt til slutt på akvarieauksjonen.
Den første auksjonstimen er satt av til saltvannsobjekter dersom det er kommet inn noen. Det er hovedsakelig ferskvannobjekter på OAKs auksjoner.
Etter at auksjonen er startet (kl. 11.00) blir ikke objekter mottatt.

Det vil ikke være noe kvotesystem, men merk deg hva som er tillatt solgt på auksjonen. Vi forbeholder oss retten til å avvise objekter som ikke er egnet for akvarieauksjonen.
Les mer om dette i Hva kan selges?

Alle selgere må lese dokumentene om hvordan man pakker fisk og hvordan man merker auksjonsobjektene korrekt.

Objekter som ikke blir solgt.
Disse blir lagt på et eget bord nede til høyre for scenen. Der skal de hentes av selger i første pause etter at de ikke ble solgt. Hvis selger ikke henter sine objekter vil de bli lagt på Gratisbordet på rampen fra inngangen. Denne praksisens fritar ikke selger for sitt ansvar for å ta med seg det som ikke er blir hentet/solgt. Usolgte objekter som ligger igjen ved akvarieauksjonens slutt og ikke blir hentet blir belastet selger med kr. 50,- pr. objekt.

Alle selgere skal ha et selgernummer som må bestilles i god tid før auksjonen (gjerne 1 – 2 uker før).
For å få selger-nummer må du fylle ut skjema nedenfor.

Nytt av året er at vi vil publisere lister i forkant av auksjonen med hva som skal selges. Dette betyr at selgere må sende inn en liste med objekter. Informasjon om dette gis sammen med selgernummer utdeling.

Regler for storauksjon

    Ja, jeg har lest og forstått reglene for selger på storauksjon.