Meny Lukk

Ny?

Et akvarium kan være en flott innfallsport til kunnskap om dyr og planter, omtanke og ansvar for levende skapninger, og gleden av å stelle sin egen undervannsverden. Mange akvariefisk legger egg eller føder unger i akvariet. Noen vokser av og til opp sammen med de andre fiskene, til stor glede for eieren. Selv i høyblokker og små leiligheter er det plass til et akvarium. Det er også et alternativ dersom noen i familien har allergi overfor andre dyr (pels).

Å starte opp med akvarium trenger ikke være så dyrt at det skulle være et problem for de fleste av oss. Er akvariet riktig satt opp og kommet i gang, krever det lite stell og har få ulemper i forhold til andre selskapsdyr.
Fisk skal ikke luftes, lukter ikke og mister heller ikke fjør og hår.

Noe av det som virkelig gjør akvariehold til en slik fantastisk hobby er at du kan utvikle den til nesten hva du vil. Du begynner kanskje med et 100 liters akvarium med guppyer til ungene – for så å oppdage at du selv og ektefellen blir så fascinert at dere i fremtiden bruker alle ferier på å reise til akvariefiskenes tropiske hjemland for å observere dem i deres egen biotop! Eller at dere ender opp med å innrede et eget akvarierom med oppdrettskar, biotopkar etc.

Man kan sitte i timevis foran akvariet og se hvordan fiskene svømmer inn og ut mellom plantene. Det skjer hele tiden noe – fiskene skifter farge og oppførsel etter hva slags humør de er i. Hannen gjør seg til for hunnen og forsøker å lokke henne med seg. Hele tiden foregår det små revirkamper der fiskene gjør det klart at «dette er mitt område».
Det er stor forskjell på hvordan de forskjellige artene oppfører seg. Men også de forskjellige individene innen samme art kan man etter hvert kjenne igjen på oppførselen.

Ved å melde deg inn i en akvarieklubb kan du få verdifull hjelp og mange gode tips. Det finnes dessuten en mengde gode bøker både på norsk og på andre språk som tar for seg akvarier på en lettfattelig måte. Akvariehobbyen den nest mest populære hobby i verden.

Er du ny som akvarist? Eller har du kanskje ikke rukket å bli det enda? Nedenfor vil du få informasjon som passer for nybegynnere.

Gullfiskbollen! Den blir stadig brukt i illustrasjoner, film og TV. En del akvariebutikker selger også slike boller. Det er to grunnleggende feil ved den illusjonen. For det første; Gullfisken er en fisk som fort blir 30 cm eller lengre og egner seg best til dammer eller veldig store akvarier – ikke en liten bolle. For det andre; Bollen egner seg ikke til fiskehold – bruk den til godterier!

Et problem for deg som skal søke råd er noen av dyre- og akvariebutikkene. Her er det dessverre ikke alle som er like seriøse og har den nødvendige kunnskap til å veilede en nybegynner. Den intetanende kunde kommer ut av butikken med akvarium, sand, planter, utstyr, kjemikalier og flere poser med fisk. Dette kan ende med at en eller flere av fiskene dør etter kort tid. Du går så tilbake til dyrebutikken og får nye fisk hvor kanskje noen av disse også dør. Etter noen runder går det bedre (hvis du ikke er gått lei før det), men du har da i den tiden brukt ekstra penger på nye fisk og unødvendig mistet en del fisk.

Så la oss se litt på de vanlige nybegynnerfeilene og hvordan vi unngår dem.

 1. Akvariets størrelse. Mange tror at et lite akvarium er lettere å starte med enn et stort. Det er feil, fordi det er mye vanskeligere å holde stabile forhold i et lite akvarium enn i ett større. Dette selvfølgelig innen rimelighetens grenser. Så begynn gjerne med et akvarium på et sted mellom 100 og 250 liter. Et 60 liters akvarium, noe som regnes for å være et minimum for et akvarium (med noen spesielle unntak), er vanskeligere å holde stabilt.
 2. Utålmodighet. Akvariet må nemlig kjøres inn før man setter inn fisk, eller «cycle» som man sier på engelsk. Man setter opp akvariet med grus, planter, filter, vann uten fisk, og kjører inn akvariet. Dette tar vanligvis 4-6 uker. Se mer om nitrogensyklusen og innkjøring av akvarium nedenfor.
 3. Plassering av akvariet. Husk at 120 liter vann veier 120 kg, i tillegg kommer vekten av akvariet og tilleggsvekten av grus og steiner. Det er derfor viktig at akvariet har et solid og stabilt underlag å stå på. Det er også viktig at det er vannrett og jevnt slik at man unngår vridning og skjev belastning av karet, da det kan føre til brekkasje med tilhørende lekkasje. Man bør dessuten plassere akvariet et sted hvor man unngår direkte sollys, trekk, ekstrem varme og mye trafikk av folk direkte inntil akvariet. Sollys vil gi deg ekstrem algevekst, trekk og ekstrem varme fører til ustabile temperaturforhold i vannet og mye trafikk tett inntil akvariet kan skremme fiskene og gjøre dem usikre.

Nitrogensyklusen.

I et etablert akvarium, dvs. et som er innkjørt, skjer det en prosess som vi kaller nitrogensyklusen.
Vi har utgangspunkt i avfallsstoffer fra fisk, planter og for mye fòr. Det fører til dannelse av ammoniakk / ammonium i vannet. Ammoniakk er giftig for fisken, selv i små mengder. I biomassen (filtersvampen eller annen filtermateriale) i filteret omdannes ammoniakken (NH3) til nitritt (NO2). Nitritt er også giftig for fisken i relativt små mengder. Heldigvis vil nitritten bli omdannet til Nitrat (NO3). Nitrat er ikke så giftig for fisken så lenge det ikke er for store mengder av den. Plantene bruker Nitrat og danner bl.a. oksygen som fisken trenger i vannet.

MEN, denne prosessen kjører ikke i et nyoppsatt akvarium, derfor må man få i gang denne prosessen før man setter inn fisk i akvariet, ellers vil fisken dø av enten ammoniakkforgifting og/eller nitrittforgifting.
Man setter opp akvariet med grus, vann, filter og noen planter og tilsetter egne startmidler, eller ammoniakk, eller simpelthen litt fiskefòr. Dette lar man gå i ca. 4-6 uker som er den tiden det normalt tar for et akvarium til ”cycle”. Så kan man begynne å sette inn fisk, ikke alle på en gang, men noen med en-to ukers mellomrom. Vil du lese mer inngående om oppstart av akvarium, nitrogensyklusen og bruk av anbefalte målesett for å måle vannet kan du lese vår artikkel om dette.

Vi starter opp.

Du har valgt deg et 120 liters akvarium med innvendig filter. Du har funnet et egnet sted å plassere det. Etter å ha skylt akvariet innvending i rent vann så setter vi det på sin plass og fyller med bunnsubstrat, vanligvis en slags grus som er laget for akvariebruk. Grusen bør du ha skylt i rennende vann før du legger den i akvariet. Bruk en 10 liter bøtte (som ikke er brukt til såpevasking og lignende) og skyll grusen i porsjoner i denne. Deretter monterer du det tekniske utstyr som filter og varmekolbe, fyller akvariet halvveis med vann (bruk en skål eller lignende til å helle vannet på så du ikke virvler grusen opp), og setter ned noen planter og evt. annet dekor som du skal ha i akvariet. Fyll deretter akvariet opp. Nå kan du starte filteret og varmekolben som bør være innstilt på den temperaturen du skal ha i akvariet tilpasset de fiskene du senere skal sette inn. Nå tilsetter du kjemikalier for oppstart av bakteriekulturen i filteret, enten du velger å bruke et ferdigprodukt, eller tilsette ammoniakk direkte.
For å kontrollere at alt utvikler seg riktig kan du kjøpe testsett for nitritt og nitrat, ikke kjøp såkalte ”strips” – da de er altfor unøyaktige. Nå skal nitrittverdiene i ukene fremover øke for så etter hvert falle ned til 0. Da skal du ha et målbart nivå av nitrat (for eksempel 50 ppm.) Det er nå gått ca 4-6 uker og du tar et stort vannbytte (50 % – se nedenfor) og kan sette inn de første fiskene.

Vannbytte.

Som du har lest om nitrogensyklusen så ender vi opp med nitrat i vannet, noe som er gjødning for plantene. Nå er det som regel (alltid) for lite planter i forhold til fisk slik vi får et overskudd av nitrat i akvariet. Fiskene liker ikke for mye nitrat, en god tommelfingerregel er at man skal ha under 20 ppm. med nitrat i vannet. Dette får man til ved regelmessig å bytte ut noe av vannet i akvariet med ”rent” vann fra springen. Det er mange regler for hvor mye og hvor ofte du skal bytte vann. Det avhenger også av hvilke fisk, hvor mange fisk og hvor mye planter du har. En grei regel er at ca 20-30 % vann byttes en gang i uken. Du gjør dette i praksis ved å bruke en hevert til å tømme ut så mye vann som du skal bytte for så å helle/pumpe det rene vannet inn. På den måten får du også kompensert for fordampet vann igjennom uka som er gått. Noen tapper bare kaldt vann rett fra springen og inn i akvariet, dette går som regel bra her i Oslo-området da det sjelden er noe særlig klor i vannet. Temperaturen i akvarievannet går da noe ned. Jeg liker å temperere og lufte vannet et døgn før jeg fyller det i akvariet. Til det bruker jeg en stor dunk som jeg fyller dagen før og setter den varmt (på badet) eller bruker en varmekolbe og en luftesten med en luftpumpe for å lufte vannet (fjerne klor). Man kan også filtrere vannet gjennom aktivt kull for å fjerne klor.

Foring.

En annen ting nybegynnere ofte gjør feil er fòringen. De fleste fòrer for mye. Heller ofte og lite. Ikke mer fòr enn det som spises opp på 1-2 minutter. Fòr heller 2 – 3 ganger om dagen.
Vanlig flakfòr av god kvalitet går bra til de fleste fisker, gjerne med tilskudd av frosne mygglarver eller lignende en gang i uka.

Fisk.

Pass på at du setter sammen fisk som passer sammen i forhold til størrelse og vannkvalitet/temperatur. Pass også på at du ikke kjøper fisk som blir for store for ditt akvarium. Her er det mange gode fiskebaser på nettet, for eksempel Akvaforum, eller du kan spørre erfarne akvarister.

Vann.

Som du etter hvert kanskje har skjønt så er ikke vann bare vann for oss akvarister. Det er den del parametre som vi liker å ha kontroll på når det gjelder vannet. De mest vanlige er:

 1. Temperatur. Måles i o Celsius eller o Fahrenheit. Det er fordi forskjellige fisk trives best i visse temperaturområder, slik at man tilpasser vanntemperaturen til de fiskeslag man holder i akvariet.
 2. Surhetsgrad. Måles i pH 7 pH er nøytral vann, under 7 er surt vann og over 7 er alkalisk vann. Mange akvarier ligger i området 6.5 – 7.5 pH.
  Det er også forskjellig etter fiskeslag hva som er optimal pH.
 3. Hardhet. Måles ofte i GH. Dette er et mål for oppløste kalker i vannet. Jo høyere GH, jo hardere vann. Vannet her i landet er ofte ganske bløt, altså har lav GH.
  En GH på 5 -15 passer de fleste fisker.
 4. Karbonhardhet. Måles i KH. Det er et mål på hvor mye karbon som er oppløst i vannet. Det er ønskelig med en KH på over 2, da det gir pH-stabilt vann.
 5. Ammoniakk/ammonium. Måles i ppm. Dette er, som nevnt tidligere, et giftstoff for fiskene og anbefalt verdi er 0 ppm.
 6. Nitritt. Måles i ppm. Dette er også giftig for fiskene. Anbefalt verdi er 0 ppm.
 7. Nitrat. Måles i ppm. Dette er næring for planter og fisk tolerer enn viss mengde av dette.
  Anbefalt verdi er < 20 ppm.

Det er selvfølgelig mye mer å lære. Spør deg for hos erfarne akvarister, gå på internett (les med kritisk øye) og les bøker. Dersom du melder deg inn i Oslo Akvarieklubb får du tilgang på et stort bibliotek av akvariebøker og muligheten til å treffe alle typer akvarister.