L-nummer ikke i fiskelista.

For nr:

Bruk dette:

L005
L013
L027a
L028
L073
L074
L085
L136a
L136b
L137
L150
L157
L181
L184
L207
L247
L248
L249
L266
L295
L307
L321

Hypancistrus sp. L004
Peckoltia sp. L012
Panaque sp. L330
Hypancistrus sp. L004
Hypancistrus sp. L004
Panaqolus sp. L002
Baryancistrus sp. L018
Hypancistrus sp. L136
Hypancistrus sp. L136
Hypostomus sp. L077
Ancistrus sp. L125
Ancistrus sp. L110
Ancistrus sp. L071
Ancistrus sp. L107
Ancistrini sp. L127
Peckoltia sp. L218
Baryancistrus sp. L115
Ancistrus sp. L071
Hypostomus sp. L231
Peckoltia sp. L211
Hypancistrus sp. L270
Pseudancistrus sp. L259

  Skriv ut