Oppdrettsinformasjon

Navn: Danio rerio
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Sebrafisk
Artsbeskrivelse: Hamilton-Buchanan, 1822
Størrelse: 6,5 cm
Temperatur: 18 - 24 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 5

          Skriv ut