Oppdrettsinformasjon

Navn: Dario dario
Familie: Badidae
Populærnavn: Skarlagenrød kamelonfisk
Artsbeskrivelse: Hamilton, 1822
Størrelse: 2,5 cm
Temperatur: 24 - 27 ºC
Hardhet: 0 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,0 pH
Poeng: 9

          Skriv ut