Oppdrettsinformasjon

Navn: Cyrtocara moorii
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Pseudocrenilabrinae
Populærnavn: Delfinciklide
Artsbeskrivelse: Boulenger, 1902
Størrelse: 20 cm
Temperatur: 24 - 26 ºC
Hardhet: 10 - 18 ºdH
Surhet: 7,2 - 8,8 pH
Poeng: 6

          Skriv ut