Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilia salvatoris
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Libertymolly
Artsbeskrivelse: Reagan, 1907
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 22 - 27 ºC
Hardhet: 4 - 25 ºdH
Surhet: 6,5 - 7,8 pH
Poeng: 3

          Skriv ut