Oppdrettsinformasjon

Navn: Hyphessobrycon flammeus
Familie: Characidae
Underfamilie: Tetragonopterinae
Populærnavn: Riotetra, Flammetetra
Artsbeskrivelse: Myers, 1924
Størrelse: 4,0 cm
Temperatur: 22 - 25 ºC
Hardhet: 0 - 10 ºdH
Surhet: 5,8 - 7,5 pH
Poeng: 8

          Skriv ut