Oppdrettsinformasjon

Navn: Hemichromis bimaculatus
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Pseudocrenilabrinae
Populærnavn: Juvelciklide
Artsbeskrivelse: Gill, 1862
Størrelse: 15,0 cm
Temperatur: 22 - 30 ºC
Hardhet: 4 - 16 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 2

          Skriv ut