Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilia velifera
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Seilfinnemolly
Artsbeskrivelse: Regan, 1914
Størrelse: 18,0 cm
Temperatur: 25 - 29 ºC
Hardhet: 10 - 30 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,5 pH
Poeng: 6

          Skriv ut