Oppdrettsinformasjon

Navn: Macropodus opercularis
Familie: Belontiidae
Populærnavn: Paradisfisk
Artsbeskrivelse: Linnaeus, 1758
Størrelse: 10,0 cm
Temperatur: 16 -26 ºC
Hardhet: 5 - 30 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 7

          Skriv ut