Oppdrettsinformasjon

Navn: Xiphophorus hellerii
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Sverddrager
Artsbeskrivelse: Heckel 1848
Størrelse: 14,0 cm
Temperatur: 18 - 28 ºC
Hardhet: 12 - 30 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,3 pH
Poeng: 3

          Skriv ut