Oppdrettsinformasjon

Navn: Trichopsis pumila
Familie: Belontiidae
Populærnavn: Pygmêgurami
Artsbeskrivelse: Arnold, 1937
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 2 - 10 ºdH
Surhet: 5,8 - 7,0 pH
Poeng: 10

          Skriv ut